GoGoCasino
GoGoCasino

Allmänna villkor

REGLER OCH VILLKOR

Regler och villkor för användning av tjänster på GoGoCasino.com, 19 maj 2021 V1.32

1. Allmänt

1.1 Dessa regler och villkor (”dessa villkor” eller ”villkoren”) gäller för din användning av spelen (enligt definitionen nedan) via webbplatsen www.gogocasino.com (”webbplatsen”).

1.2 Gogocasino.com och förknippade varumärken är egendom som tillhör LeoVegas Gaming plc, organisationsnummer C59314, med den registrerade adressen Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta.

1.3 LeoVegas Gaming plc (”LeoVegas”) är ett företag baserat på Malta som lyder under maltesisk rätt. LeoVegas bedriver sin verksamhet under namnet www.gogocasino.com och www.leovegas.com (därför ska alla hänvisningar till LeoVegas, www.gogocasino.com eller www.leovegas.com tolkas som en hänvisning till LeoVegas Gaming plc). LeoVegas verksamhet i Sverige bedrivs under en licens som har utfärdats av Spelinspektionen i enlighet med ett beslut daterat den 26 november 2018 i ärendenummer 18Li7545.

1.4 Avtalsrelationen mellan dig som registrerad spelare och LeoVegas regleras av dessa villkor och av lagarna på Malta, med förbehåll för eventuella obligatoriska lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter där du är bosatt.

1.5 Dessa villkor träder i kraft när du accepterar dem som en del i registreringsprocessen. Genom att skapa, öppna och/eller registrera ett konto hos LeoVegas bekräftar du för LeoVegas att du har läst dessa villkor och att du förstår och samtycker till dem och du åtar dig att alltid efterleva dem när du använder LeoVegas webbplats och spel.

1.6 Du måste läsa dessa villkor noggrant och i dess helhet innan du klickar på knappen ”Swipe & Play” och accepterar villkoren. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen eller LeoVegas tjänster.

1.7 LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och därmed avtalet mellan dig och LeoVegas om så krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller myndighetsråd, på grund av lagändringar/ändringar i praxis eller det bedöms krävas av kommersiella skäl. Du kommer att få information om ändringar innan villkorsändringarna träder i kraft och du kommer att bli ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in. Samtycke är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta att använda webbplatsen och LeoVegas tjänster. Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen och LeoVegas tjänster efter att dessa villkor har ändrats kan du välja att ta ut de pengar du har tillgängliga på ditt konto och be kundsupport att stänga ditt konto.

1.8 Regler och förklaringar för deltagande i LeoVegas spel och upprätthållande av ditt konto hos LeoVegas samt annan viktig information kring tjänsterna tillhandahålls via separata länkar på webbplatsen.

1.9 Alla hänvisningar till LeoVegas spel i dessa villkor ska avse casinospel och andra spel som tid till annan är tillgängliga på webbplatsen. LeoVegas förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen.

1.10 Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto på webbplatsen, i strid med dessa villkor, kan LeoVegas komma att spärra eller stänga något eller samtliga av dina konton. Medel på dina konton kan även komma att hållas inne om det visar sig att du öppnat flera konton i strid med dessa villkor. Om det efter utredning beslutas att ett konto ska lämnas öppet kommer eventuella medel på övriga konton överföras till detta konto. Om du försöker öppna något ytterligare konto på www.leovegas.com och/eller www.gogocasino.com efter att ditt ursprungliga konto exkluderats kommer även ditt nya konto att stängas.

1.11 LeoVegas förbehåller sig rätten att bevara alla uppgifter som du har tillhandahållit som personuppgifter i den utsträckning det krävs eller är tillåtet enligt gällande lag. Du har rätt att få åtkomst till personuppgifter om dig som lagras av oss. Ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter återfinns i vår ”Integritetspolicy”.

1.12 LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra villkoren i en kampanj eller ett spel om det inte kan levereras på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall måste LeoVegas säkerställa att kunden placeras i samma, om inte bättre, ställning.

2. Ditt medlemskonto

2.1 Registrering och öppning av ditt medlemskonto

2.1.1 I syfte att delta i något av LeoVegas spel för riktiga pengar måste du först registrera dig hos LeoVegas, öppna ett konto (ett ”medlemskonto”) och sätta in pengar på ditt medlemskonto på det sätt som framställs på webbplatsen.

2.1.2 LeoVegas förbehåller sig rätten att anlita leverantörer av betalningstjänster som ska agera och ta emot och/eller betala ut pengar å LeoVegas vägnar.

2.1.3 Du har endast rätt att ha ett medlemskonto på webbplatsen. Om du försöker öppna fler än ett medlemskonto kan det hända att alla konton som du försöker öppna spärras eller stängs.

2.1.4 Om du upptäcker att du har fler än ett medlemskonto måste du informera LeoVegas därom.

2.1.5 En begäran om att öppna ett medlemskonto görs genom att fylla i registreringsformuläret och skicka in det till LeoVegas online. LeoVegas förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett medlemskonto utan att ange särskild orsak.

2.1.6 Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas på registreringsformuläret, det vill säga ålder, ditt namn, din adress, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, ett giltigt mobilnummer, den plats där du är bosatt, den plats från vilken du avser att använda webbplatsen om den skiljer sig från den plats där du är bosatt samt relevanta betalningsuppgifter. Alla dessa uppgifter måste vara sanna och korrekta. Du garanterar för LeoVegas att de uppgifter som du tillhandahåller är sanna, fullständiga och korrekta och du ansvarar för att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera dig och för att kunna delta i de spel som erbjuds på webbplatsen. Du informeras härmed om att LeoVegas kommer att verifiera din identitet via en tillförlitlig elektronisk källa eller liknande samt verifiera din adress.

2.1.7 LeoVegas kan komma att behöva begära in ytterligare dokumentation för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen. Efterfrågan om ytterligare dokumentation avser endast åtgärder som är direkt hänförliga till motverkande av penningtvätt. Du kan bli ombedd att förse LeoVegas med ytterligare uppgifter och/eller dokument vid insättning eller uttag (eller båda) eller i övrigt när så krävs för att uppfylla LeoVegas åtaganden under penningtvättslagstiftningen avseende rutiner för kundkännedom. Dokumentation som styrker följande uppgifter kan komma att begäras in för att LeoVegas ska uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen:

● namn, adress, personbeteckning, nationalitet (till exempel registerutdrag från Skatteverket);

● om du har något betydande offentligt uppdrag eller en familjemedlem eller närstående partner till en sådan person;

● din levnadssituation som beskriver din ekonomiska ställning, löntagare, pensionär eller studerande (till exempel lönespecifikation eller utdrag som visar bidrag);

● tillgångarnas och regelbundna betalningstransaktioners/penningflödens ursprung eller källa (till exempel lönespecifikation).

Följande dokument kan begäras in för att styrka kundkännedomsuppgifter:

Id-dokument:

● ID-kort utfärdat av Skatteverket

● Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis

● Svenskt körkort

● Svenskt pass

● Svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet

● Uppehållstillståndskort tillsammans med utländskt pass

Medborgare i övriga länder som har hemvistelse i Sverige:

● Id-kort utfärdat av Skatteverket

● Svenskt körkort

● Svenskt SIS-märkt id-kort

Addressbevis

Godkända dokument:

● Personbevis från Skatteverket (utdrag om folkbokföringsuppgifter)

Finansieringskälla

● Bankkontoutdrag inte äldre än 90 dagar som visar

o lön och/eller

o besparingar

● Utdrag från Skatteverket som visar taxerad inkomst

● Lönespecifikation

● Bevis på försäljning av bostad

● Arv

● Pension

● Gåva

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism kan LeoVegas behöva ställa ytterligare frågor eller begära ytterligare underlag utifrån den information vi har om dig som kund.

2.1.8 Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas om du inte tillhandahåller begärda och/eller giltiga uppgifter och dokument. I den mån så tillåts eller är obligatoriskt enligt lag, kommer LeoVegas också att hålla inne medel på ditt medlemskonto tills dess LeoVegas verifieringsprocess har slutförts. Om LeoVegas upptäcker att en spelare är under 18 år, kommer LeoVegas omedelbart att stänga medlemskontot och betala ut eventuella återstående medel (men inga vinster) till dig skyndsamt och senast fem arbetsdagar efter att kontot stängs.

2.1.9 Du har inte rätt att överföra pengar från ditt medlemskonto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare till ditt medlemskonto eller att sälja, överlåta och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

2.1.10 LeoVegas kan vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Alla redan upprättade avtalsförpliktelser kommer alltid att uppfyllas.

2.1.11 Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under tolv månader och som har ett saldo med riktiga pengar. LeoVegas kommer att kontakta dig om ditt konto blir inaktivt. Om LeoVegas efter tolv månader sedan den senaste inloggningen inte kan kontakta dig eller ingen aktivitet genomförs på spelkontot även efter att vi har kontaktat dig förbehåller LeoVegas sig rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 kr eller motsvarande i annan valuta. Om du vill ta ut dina pengar från ett inaktivt, spärrat eller på annat sätt oåtkomligt konto kan du kontakta LeoVegas kundsupportavdelning via telefon eller live chatt.

2.1.12 Alla transaktioner till och från ditt medlemskonto kommer att kontrolleras av personalen på vår bedrägeriavdelning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om förebyggande av penningtvätt.

2.1.13 Om misstänkta aktiviteter upptäcks på ditt konto kan det leda till att du blir anmäld till relevanta myndigheter, att ditt konto stängs och att medel på kontot konfiskeras.

2.2 Insättningar på ditt medlemskonto

2.2.1 Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för sådant deltagande. LeoVegas kommer inte bevilja någon kredit för deltagande i spel.

2.2.2 Alla uppgifter som krävs för att sätta in pengar på ditt medlemskonto finns på sidan om du klickar på plånbokssymbolen uppe i högra hörnet på webbplatsen. Du kan använda den metod som är tillgänglig för dig så som anges på denna sida och som kan komma att ändras från tid till annan.

2.2.3 Beroende på vilken metod du har valt för insättningar kan avgifter tillkomma. Även din bank eller någon annan leverantör av betalningstjänster kan självständigt ta ut avgifter från dig för banköverföringar och andra betalningsmetoder.

2.2.4 LeoVegas tar emot insättningar i SEK.

2.2.5 Du får inte behandla LeoVegas som en bank eller annat finansinstitut. Tillgodohavanden på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

2.2.6 LeoVegas kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från LeoVegas egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om LeoVegas skulle bli insolvent.

2.3 Kontoadministration

2.3.1 LeoVegas är ansvarig för administrationen av ditt medlemskonto. LeoVegas beräknar bland annat hur mycket pengar du har satsat eller angett att du vill satsa, det vill säga din potentiella exponering vid något tillfälle (”reserverat belopp”) och på så sätt det saldo som är ”Tillgängligt att satsa”. LeoVegas reglerar även sådana totala insatser som du kan ha gjort tillsammans med andra spelare via ditt deltagande i spelen.

2.3.2 Det belopp på ditt medlemskonto som ännu inte har använts för en insats är ditt saldo under ”Kvar att spela för” och kommer att fastställa din spelgräns.

2.3.3 LeoVegas kommer att räkna av samtliga eventuella förluster mot samtliga eventuella vinster.

2.3.4 Insättningar som du gör på ditt medlemskonto kommer att hållas tillgängliga för dig att använda tills du gör en insats på webbplatsen. Därefter kommer LeoVegas att reservera det satsade beloppet i avvaktan på spelets resultat.

2.4 Vinster

2.4.1 När resultatet av ett spel som du deltar i har fastställts eller, om tillämpligt, när LeoVegas har bekräftat det relevanta resultatet för en händelse och reglerat handeln kommer eventuella vinster att vara tillgängliga för användning på ditt medlemskonto.

2.4.2 Om LeoVegas av misstag sätter in vinster som inte tillhör dig på ditt medlemskonto, oavsett om det sker på grund av tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli LeoVegas egendom och kommer att återföras till LeoVegas från ditt medlemskonto. Om du har tagit ut pengar som inte tillhör dig innan LeoVegas får kännedom om misstaget kommer det belopp som har betalats av misstag att utgöra en skuld som du är skyldig LeoVegas. Om du upptäcker att en felaktig kreditering inträffat måste du underrätta LeoVegas omedelbart.

2.5 Uttag från ditt medlemskonto

2.5.1 Du har rätt att ta ut ditt saldo som är ”Kvar att spela för” på ditt LeoVegas-medlemskonto genom att aktivt begära ut det på webbplatsen.

2.5.2 Du måste vara medveten om att LeoVegas produkter konsumeras omedelbart när du spelar. LeoVegas kan därför inte återlämna varor, tillhandahålla återbetalningar och du kan inte heller avbeställa din tjänst medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar kommer pengarna omedelbart att dras från ditt medlemskonto.

2.5.3 Om du vill tömma ditt medlemskonto och ta ut alla pengar måste du först avbryta alla insatser eller andra pågående åtgärder.

2.5.4 Meddelanden och begäran om uttag måste lämnas via webbplatsen. LeoVegas kommer inte att godkänna några förfrågningar om uttag via telefon eller e-post. LeoVegas medarbetare har inte rätt att kringgå dessa anvisningar.

2.5.5 LeoVegas kommer, närhelst det är möjligt, att betala ut pengarna från ditt medlemskonto med samma metod som du använt för insättning. När du tar ut pengar kan det hända att din bank eller betalningsleverantör tar ut en administrationsavgift. Dessa avgifter kan variera med tiden.

2.6 Stänga ditt medlemskonto

2.6.1 Om du vill stänga ditt konto måste du kontakta LeoVegas via telefon eller live chatt.

2.6.2 När ditt konto stängs så kommer LeoVegas att betala ut det återstående tillgodohavandet på ditt medlemskonto till dig inom fem bankdagar.

2.6.3 LeoVegas kommer dock endast att betala tillbaka det som återstår av de insättningar du har gjort, om ditt medlemskonto har stängts ner på grund av misskötsamhet. Om LeoVegas stänger ett medlemskonto så kommer du att få skriftlig information om det och om grunderna till beslutet.

3. Allmänna regler för spel

3.1 Du kan endast göra en insats om du har registrerat dig och är innehavaren av ett medlemskonto. Du måste också ha tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för att kunna göra en insats eller spela ett spel om pengar.

3.2 LeoVegas bibehåller rätten att sluta erbjuda ett spel eller blockera vissa spel för spelare. Alla insatser som har gjorts på ett sådant spel kommer att återbetalas till respektive spelare.

3.3 LeoVegas förbehåller sig rätten att sluta erbjuda spel som faller under LeoVegas licens för kommersiellt onlinespel för samtliga eller vissa kunder.
3.4 Insatsen kommer att regleras av den version av dessa regler och villkor som gällde när insatsen accepterades.

3.5 En insats anses vara accepterad så snart den tas emot i LeoVegas system, valideras och behandlas. En bekräftelse skickas därefter till din enhet eller dator med ett unikt nummer och en tidsangivelse.

3.6 LeoVegas bibehåller rätten att neka till att acceptera insatser på något spel utan att ange orsak.

3.7 Ett kontoutdrag med samtliga insatser och övrig transaktionshistorik är tillgängligt för dig på webbplatsen när du har loggat in.

3.8 Om LeoVegas beslutar att stänga ditt konto kommer det inte att leda till att redan gjorda insatser ogiltigförklaras. En gjord insats som lagts innan ett sådant beslut, löper därmed på tills det lagda spelet faller ut. Om du vinner betalas vinsten ut på ditt spelkonto, förutsatt att det inte förekommer misstankar om bedrägeri eller liknande.

3.9 Du kan inte ändra, återkalla eller avbryta en insats som har gjorts och bekräftats.

3.10 När du gör en insats bekräftar du att du har läst och förstår alla villkor och regler för spel som erbjuds av LeoVegas så som de framställs på webbplatsen.

3.11 Vinster kommer att sättas in på ditt konto efter att slutresultatet har bekräftats. LeoVegas förbehåller sig dock rätten att innehålla och eventuellt behålla eventuella vinster om det förekommer en utredning om resultatet på grund av en misstanke om att brottsliga aktiviteter kan ha påverkat händelsens resultat. Om en otillåten aktivitet bekräftas bibehåller LeoVegas rätten att ogiltigförklara alla relaterade insatser och eventuella vinster som uppstår därigenom.

3.12 Om LeoVegas får kännedom om att du har gjort ett antal insatser från olika konton som du har öppnat på otillåtet sätt kommer alla insatser att ogiltigförklaras. LeoVegas bibehåller rätten att vidta ytterligare åtgärder så som bedöms vara nödvändigt.

3.13 Om en insats som överstiger en fastställd gräns för spelet har accepterats av misstag så kommer det överskjutande beloppet att sättas åt sidan. Insatsen görs med den fastställda gränsen och mellanskillnaden återbetalas till den som lagt insatsen.

3.14 Ibland kan kommunikationsfel inträffa. Insatser är endast giltiga när de har tagits emot av LeoVegas servrar. Om det skulle uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du har gjort en insats och den har tagits emot av LeoVegas servrar kommer den fortfarande att betraktas som giltig. Du får information om att insatsen har accepterats när kommunikationen har återupprättats, varvid den redan kan ha varit utnyttjad. Du kommer också att få information om den gjorda insatsens resultat. Om den erbjudna insatsen inte tas emot av LeoVegas servrar kommer den inte att vara satsad och då kommer insatsens belopp inte heller att dras från ditt konto hos oss.

3.15 Om det uppstår ett avbrott i ett spel (t.ex. på grund av att vi oavsiktligt kopplas ned från din utrustning eller om vårt spelsystem plötsligt stängs av) kommer du att få möjlighet att avsluta spelandet så länge inget annat anges i de regler som är tillämpliga för spelet i fråga. Spelet kommer att upphöra om det inte har avslutats inom 90 dagar.

3.16 Om ett spel startas, men misslyckas eller ger ett inexakt resultat på grund av ett fel i programvaran för hantering av spelkonton och/eller i spelet och/eller i slumpvalsgeneratorn kommer alla insatser och vinster från det spelet att upphävas, varvid spelkontots saldo återställs till innehavet innan spelet startade.

3.17 Om din session hos LeoVegas kopplas ned under ett pågående spel och det inte är möjligt att avsluta spelet enligt punkt 3.15, så kommer insatsbeloppet att återbetalas till ditt spelkonto. Om tillämpligt kommer beloppen för icke bekräftande insatser att återbetalas till ditt spelkonto, medan bekräftade insatser behandlas och vinster sätts in på ditt spelkonto. Avbrutna spel eller andra fel kommer inte att ha negativ inverkan på ditt medlemskonto eller spelsaldo.

3.18 LeoVegas arbetar för att inte göra några misstag när vi utfärdar utbetalningstabeller. Om något oavsiktligt misstag inträffar förbehåller LeoVegas sig rätten att ändra utbetalningarna när händelsen har avslutats.

3.19 Om LeoVegas av någon orsak krediterar ditt konto felaktigt har du ansvaret för att omedelbart underrätta LeoVegas om felet och återbetala det felaktiga beloppet till LeoVegas.

3.20 Om det förekommer ett fel i programvaran eller slumptalsgeneratorn kommer insatsen att ogiltigförklaras och insatsbeloppet att återbetalas till dig.

3.21 Detaljerade regler för spel i casinot återfinns under respektive spel.

4. Dina skyldigheter som användare

4.1 Du är äldre än 18 år och att du även har laglig rätt och kapacitet att ingå avtal och delta i spelen som erbjuds på webbplatsen.

4.2 Du förstår att ditt deltagande i spelen innebär att du löper en risk för att förlora pengar som sätts in på ditt medlemskonto.

4.3 Du kommer endast och uteslutande att använda webbplatsen för ditt deltagande i spelen och inte för något ekonomiskt eller annat ändamål. Ditt deltagande i spelen kommer endast att ske i din personliga, icke-yrkesmässiga kapacitet och endast i rekreations- och underhållningssyfte.

4.4 Du registrerar dig och deltar i spelen för din egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

4.5 Alla uppgifter du lämnar till LeoVegas under detta avtals löptid är sanna, fullständiga och korrekta och du kommer omedelbart att informera LeoVegas om eventuella ändringar i de uppgifter som du lämnat om dig själv.

4.6 Pengar som du sätter in på ditt medlemskonto har inte koppling till någon olaglig verksamhet och inte heller sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.

4.7 Du får inte vara inblandad i några bedrägliga, i hemlighet avtalade, uppgjorda eller i övrigt andra olagliga aktiviteter i förhållande till ditt eller tredje parters deltagande i något av spelen och får inte använda några programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter i samband med ditt deltagande i något av spelen. LeoVegas förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel, spärra eller stänga ditt medlemskonto och/eller vidta andra erforderliga åtgärder för att förhindra att sådant uppförande förekommer.

4.8 I förhållande till insättningar och uttag av pengar på och från ditt medlemskonto får du endast använda pengar, kreditkort och andra ekonomiska instrument som är giltiga och lagligen tillhör dig.

4.9 Den programvara som vi ger dig tillgång till ägs av LeoVegas eller andra tredje parter och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får endast använda programvaran för dina personliga rekreationsändamål i enlighet med alla regler och villkor som framställs i dessa villkor och i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

4.10 Du åtar dig att vara hövlig gentemot andra användare och representanter för LeoVegas och du måste avhålla dig från oförskämda eller obscena kommentarer, inklusive i chattrum.

5. Ansvarsfullt spelande

5.1 Du kan välja att stänga av dig själv från att spela några spel på webbplatsen (på bestämd eller obestämd tid). Du kan också välja att omedelbart stänga av dig själv från att spela på webbplatsen under en ”avkylningsperiod” på 24 timmar. I syfte att spärra ditt LeoVegas-konto kan du klicka på logotypen i ett låst fält på varje sida där spelande äger rum eller (för 24 timmars avstängning) på ”panikknappen” på varje sida där spelande äger rum. Du kan också gå in på din profil och välja Pausa konto eller kontakta LeoVegas via telefon eller live chatt. En avstängning gäller för webbplatsen www.gogocasino.com samt www.leovegas.com.

5.2 I tillägg till avstängning från spel på webbplatsen kan du, via meddelande till Spelinspektionen, stänga av dig själv från allt spelande hos alla speloperatörer via det nationella självavstängningssystemet, kallat spelpaus.se. Gå till spelpaus.se eller klicka på logotypen som återfinns i det låsta fältet på varje sida där spelande äger rum.

5.3 Updated to: Innan du kan börja spela måste du sätta en insättningsgräns per dag, vecka och månad. Du har möjlighet att närsomhelst ändra dina gränser på ditt LeoVegas-konto under din Profil. Om du bestämmer dig för att sänka dina gränser kommer sänkningen ske omedelbart . Om du bestämmer dig för att höja dina insättningsgränser kommer höjningen träda i kraft efter 72 timmar. Om du anger en eller höjer din insättningsgräns till över 10 000 kr per månad kommer LeoVegas att kontakta dig i syfte att fullgöra sin lagstadgade omsorgsplikt. Du kan också välja att upprätta en annan spelgräns (inloggningsgränserna/insatsgräns/förlustgräns) per dag/vecka/månad på ditt konto. Insättnings- och inloggningsgränserna gäller för både www.leovegas.com och www.gogocasino.com. En dag börjar kl. 00.00 UTC och slutar kl. 23.59 UTC. En kalendervecka börjar kl. 00.00 UTC varje måndag och slutar kl. 23.59 UTC på efterföljande söndag. En månad börjar kl. 00.00 UTC på den första dagen varje månad och slutar kl. 23.59 UTC på den sista dagen i månaden. UTC är en timme före svensk tid. Ex: kl 00.00 UTC är 01:00 svensk tid. Du kan även använda ett självtest som är utvecklat av den oberoende

parten Stödlinjen.

5.4 Om du väljer självavstängning på det sätt som framställs ovan så kommer du inte kunna logga in på ditt konto, göra insättningar, uttag eller spela under denna tid. Detta gäller på samtliga av LeoVegas webbplatser (leovegas.com och gogocasino.com). Självavstängningsperioden avslutas när den valda tiden löpt ut. Har du valt att inaktivera kontot Permanent, kan vi inte öppna ditt konto innan 12 månader gått från tiden för självavstängningen. När ditt medlemskonto öppnas igen ska du ansvara för eventuella förluster som uppstår därefter som resultat av din fortsatta användning av LeoVegas tjänster och du ska under inga omständigheter få återbetalning från LeoVegas. Inga medlemskonton får öppnas eller aktiveras på nytt i fall av fastställt spelberoende. För uttag under avstängning vänligen kontakta kundsupport.

5.5 I de situationer då vi misstänker att det kan förekomma spelproblem, så kan LeoVegas komma att skicka ut ett SMS eller ringa dig på telefonnumret som du har registrerat på ditt konto hos oss. Detta för att be dig att svara på frågor som kommer att förbättra vår förståelse om din nuvarande situation. Att svara på frågorna är valfritt, och kommer att enbart vara till användning för att assistera dig med ditt spelande. Om du inte medverkar kan LeoVegas dock komma att följa upp med ytterligare åtgärder för att skydda dig från överdrivet spelande.

5.6 I tillägg till 5.5. så kan LeoVegas välja att stänga av ditt konto ensidigt för det fall försvårande omständigheter avseende ansvarsfullt spelande framkommer. Detta kan till exempel vara att det i kommunikation med dig framkommer information som tyder på ett problemspelande och inga andra åtgärder bedöms vara tillräckliga. LeoVegas, som tillhandahåller spel på gogocasino.com, ingår i samma koncern som Expekt Nordics Limited som tillhandahåller spel för svenska kunder på webbsidan expekt.se. För det fall LeoVegas finner det nödvändigt kan avstängning enligt denna punkt även leda till att eventuella konton du har hos leovegas.com och expekt.se stängs (inklusive ditt konto hos gogocasino.com).

6. Integritetspolicy

LeoVegas behandlar en del av dina personuppgifter. För att förstå vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dessa ber vi dig läsa vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller tar del av våra tjänster. Policyn förklarar även dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vårt mål är att alltid vara så tydliga och transparenta som möjligt, men vi förstår att juridiska handlingar kan vara svåra att tyda ibland. Vänligen tveka inte om det är så att du har någon fråga eller om det finns något vi kan förtydliga. Du bör vara medveten om att vår integritetspolicy är en del av dessa villkor.

7. Klagomål

7.1 Om du har ett klagomål rekommenderas du att ringa LeoVegas på +356 2778 1878 eller kontakta oss via live chatt. Vi kommer att besvara dig inom tio dagar såvida inte externa faktorer som vi inte kan råda över orsakar en försening.

6.2 LeoVegas kommer att utan dröjsmål vidta rimliga åtgärder för att lösa ett rapporterat ärende.

6.3 Om du har en fråga avseende någon transaktion eller webbplatsen kan du också kontakta LeoVegas på +356 2778 1878 eller kontakta oss via live chatt med detaljerad information om frågan.

6.4 I syfte att skydda dig och för att säkerställa att LeoVegas ger dig bästa möjliga service kan telefonsamtal och annan relevant kommunikation mellan dig och LeoVegas komma att spelas in och/eller övervakas.

6.5 LeoVegas kommer inte att tolerera nedsättande, oegentligt eller våldsamt uppförande eller uttalanden som är hotfulla, vulgära, nedvärderande eller stötande på annat sätt. Om du uppför dig så mot LeoVegas medarbetare förbehåller LeoVegas sig rätten att spärra och/eller stänga ditt konto och stoppa all kommunikation och/eller alla svar från LeoVegas och/eller vidta andra åtgärder som kan anses vara lämpliga, inklusive rapportering till relevanta lokala myndigheter och polisen.

7. Begränsning av skadeståndsansvar och spelares pengar

7.1 Du går in på och använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti om att du kommer att vinna några pengar.

7.2 I tillägg till den föregående bestämmelsen gäller att LeoVegas, dess styrelseledamöter, medarbetare, partner, tjänsteleverantörer:

7.2.1 inte garanterar att programvaran, webbplatsen eller spelen är fria från fel,

7.2.2 inte garanterar att webbplatsen och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott,

7.2.3 inte kan göras ansvariga för förluster, kostnader, eller utgifter av något slag, vare sig direkta, indirekta, särskilda, påföljande, tillfälliga eller på annat sätt, som uppstår i samband med din användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen. Undantag till denna paragraf gäller för fall där LeoVegas bedömts agerat grovt vårdslöst.

7.3 Du samtycker härmed till att gottgöra och hålla LeoVegas skadeslöst med avseende på kostnader, utgifter, förluster, skador, anspråk och skadeståndsansvar som kan uppstå i samband med din felaktiga användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen i strid med dessa villkor.

7.4 LeoVegas kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från LeoVegas egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om LeoVegas skulle bli insolvent.

8. Rapportering avseende penningtvätt

8.1 Om du får kännedom om några misstänkta aktiviteter som är relaterade till spelen på webbplatsen bör du omedelbart rapportera det till LeoVegas.

8.2 LeoVegas kan stoppa, spärra eller stänga ditt medlemskonto och hålla inne pengar om det uppstår misstankar om pengatvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med någon tillämplig lag om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

9. Överträdelser, skadestånd och uppsägning

9.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om LeoVegas har skälig orsak att misstänka att du har brutit mot dem förbehåller LeoVegas sig rätten att låta bli att öppna eller att stoppa eller stänga ditt medlemskonto, hålla inne vinster på ditt medlemskonto (dock ej insatta medel) och använda pengar från ditt medlemskonto för att reglera eventuella skadestånd som uppstår i detta avseende.

9.2 Om LeoVegas misstänker att du deltar i olagliga eller bedrägliga aktiviteter när du använder webbplatsen eller att du bryter mot detta avtal eller att du har problem med fordringsägare eller på annat sätt som är till men för vår verksamhet kan vi komma att spärra eller stänga ditt medlemskonto eller avbryta eventuella insatser. I syfte att förhindra olaglig eller bedräglig aktivitet vid användning av LeoVegas tjänster, kan LeoVegas begära att du upphör med och/eller avstår från att använda en VPN eller Proxy på ditt medlemskonto. Om misstänkt olaglig eller bedräglig aktivitet upptäckts medan en VPN eller Proxy använts eller varit i bruk, har LeoVegas rätt att spärra det aktuella kontot.

9.3 LeoVegas förbehåller sig rätten att fatta beslut om att temporärt eller permanent blockera din användning av webbplatsen om du har brutit mot lag eller dessa villkor, utan att du äger rätt till ersättning eller annan kompensation.

10. Immateriella rättigheter

10.1 LeoVegas Gaming plc är innehavaren av varumärket LeoVegas och logotypen för LeoVegas. All obehörig användning av varumärket LeoVegas och logotypen för LeoVegas kan leda till att LeoVegas vidtar rättsliga åtgärder.

10.2 www.gogocasino.com är webbadressen till LeoVegas och det är inte tillåtet att använda denna webbadress på någon annan webbplats eller digital plattform utan föregående skriftligt medgivande från LeoVegas.

10.3 LeoVegas är innehavaren och den rättmätiga licenstagaren av rättigheterna till tekniken, programvaran och affärssystemen på denna webbplats.

10.4 Innehållet på och sammansättningen av LeoVegas webbplats är föremål för upphovsrätt © och databasrättigheter som tillhör LeoVegas innehas med ensamrätt. Upphovsrätten till denna webbplats, inklusive all text, grafik, kod, filer och länkar, tillhör LeoVegas och webbplatsen får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan vårt skriftliga medgivande. Din registrering på och användning av vårt system ger ingen rätt till de immateriella rättigheter som ingår i systemet.

10.5 Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka några LeoVegas-webbsidor eller något innehåll på dem. All obehörig användning eller reproduktion kan leda till att LeoVegas vidtar rättsliga åtgärder.

11. Gällande lag och lösning av tvister

LeoVegas bedriver sin verksamhet enligt Maltas lagar och förordningar. Användarna samtycker till att domstolarna på Malta kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla eventuella tvister eller anspråk som är relaterade till dessa villkor med förbehåll för eventuella obligatoriska lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter som gäller där du är bosatt.

Du har även rätt att få en potentiell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. För att få tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. LeoVegas medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN rekommendationer.

För att underlätta lösning av tvister till följd av gränsöverskridande e-handel har EU-kommissionen även inrättat en online-plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du når plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

12. Avskiljbarhet

Om det fastställs att någon del av detta avtal är ogiltig enligt lag, ska de återstående delarna av avtalet fortsätta att gälla, såvida inte avskiljandet av den ogiltiga delen leder till en materiell förändring av en parts rättigheter eller skyldigheter.

13. Fullständigt avtal och tillåtlighet

13.1 LeoVegas förbehåller sig rätten att överlåta eller på annat lagligt sätt överföra detta avtal. Du har dock inte rätt att överlåta eller överföra detta avtal på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från LeoVegas.

13.2 Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och LeoVegas med avseende på webbplatsen och det ersätter varje tidigare eller samtida kommunikation och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och LeoVegas med avseende på webbplatsen.

Swish
Trustly
Stödlinjen
Spelinspektionen
18+

GoGoCasino.com drivs av LeoVegas Gaming plc, ett bolag registrerat i Malta under organisationsnummer C59314 och registrerad adress Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta, med telefonnummer +46 8 124 11 401.

LeoVegas Gaming plc har tilldelats licens i Sverige av Spelinspektionen för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel under licensärende 18Li7545 och är giltig till den 31 december 2023. Spelinspektionen är den ansvariga licens- och tillsynsmyndighet av alla former av kommersiellt onlinespel i Sverige. Mer information finns på www.spelinspektionen.se

Spel kan vara beroendeframkallande. Spelberoende medföra många gånger sociala, hälsomässiga och ekonomiska problem för individen och dess närstående. Spela ansvarsfullt. Om du eller någon du känner är spelberoende och vill ha hjälp, ring Stödlinjen: 020 81 91 00

Unfortunately, we are not available in your area!

You are visiting a version of our website that is outside of your region.