Allmänna villkor

Villkor för användning av tjänster på GoGoCasino.com, mars 2019 – V 1.2

CASINO

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor (”villkor”) gäller för din användning av spelen (enligt definitionen nedan), de relaterade möjliggörande internet-, mobil- eller andra plattformarna via webbplatsen www.gogocasino.com (”webbplats”).

1.2 Gogocasino.com och förknippade varumärken är egendom som tillhör LeoVegas Gaming plc, Malta, organisationsnummer C59314, med den registrerade adressen ”Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta”.

1.3 LeoVegas Gaming plc (”LeoVegas”) ett företag med den registrerade adressen ”Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta” enligt lagarna på Malta, med organisationsnummer C59314. LeoVegas bedriver sin verksamhet under namnet www.gogocasino.com och www.leovegas.com (därför ska alla hänvisningar till LeoVegas, www.gogocasino.com eller www.leovegas.com tolkas som en hänvisning till LeoVegas Gaming plc).

LeoVegas bedriver verksamhet i Sverige på en licens som har utfärdats av Spelinspektionen i enlighet med ett beslut daterat den 26 november 2018 i ärendenummer 18Li7545.

1.4 Avtalsrelationen mellan den registrerade spelaren och LeoVegas regleras av dessa villkor och av lagarna på Malta, med förbehåll för eventuella obligatoriska lagar, regler eller förordningar till skydd för spelare eller konsumenter där du är bosatt.

1.5 Dessa villkor träder i kraft så snart du klickar på knappen ”Swipe & Play”. Genom att skapa och/eller öppna och/eller registrera ett konto hos LeoVegas bekräftar du för LeoVegas att du har läst dessa villkor och att du förstår och samtycker till dem. Genom att använda webbplatsen eller något av spelen bekräftar du att du samtycker till dessa villkor och åtar dig att alltid efterleva dem när du använder LeoVegas webbplats och spel.

1.6 Du måste läsa dessa villkor noggrant och i deras helhet innan du klickar på knappen ”Swipe & Play”. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen.

1.7 Du är helt införstådd med och samtycker till att bindas till alla villkor som ingår häri och som då och då kan komma att ändras av oss.

1.8 LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och som följd därav ändra avtalet mellan dig och LeoVegas när som helst. Du kommer att få information om ändringar i villkoren via e-post innan villkorsändringarna träder i kraft och du blir då ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in. Samtycke är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta att använda LeoVegas tjänster. Om du inte vill fortsätta att använda LeoVegas tjänster efter att dessa villkor har ändrats kan du ta ut alla tillgängliga pengar och be kundsupport att stänga ditt konto.

1.9 Ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på www.gogocasino.com. Du har allt ansvar för att granska villkoren, tillsammans med de specifika reglerna för varje spel som du väljer att delta i, så att du förblir informerad om alla ändringar varje gång du spelar. Du kan enkelt se om dessa villkor har ändrats genom att kontrollera de aktuella villkorens versionsnummer och datum som anges ovan.

1.10 Regler och förklaringar för deltagande i något av LeoVegas spel och upprätthållande av ditt konto hos LeoVegas samt annan viktig information tillhandahålls via separata länkar på webbplatsen och införlivas i dessa villkor genom hänvisning.

1.11 Alla hänvisningar till LeoVegas spel i dessa villkor ska avse casino- och andra spel som då och då kan bli tillgängliga på webbplatsen. LeoVegas förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande lägga till och ta bort spel från webbplatsen.

1.12 Om du öppnar eller försöker öppna fler än ett konto på www.gogocasino.com, oavsett orsak, kan LeoVegas efter eget gottfinnande spärra eller stänga något eller samtliga av dina konton. LeoVegas förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande hålla inne eventuella insättningar eller vinster vid upptäckt av dubblettkonton eller flera konton. Om LeoVegas fattar ett beslut om att lämna ett konto öppet kommer det att vara helt upp till LeoVegas gottfinnande vilket konto som ska lämnas öppet, till vilket dina återstående insättningar, om tillämpligt, kommer att överföras.

Dessutom gäller att om du försöker öppna något ytterligare konto på LeoVegas webbplatser (www.leovegas.com och/eller www.gogocasino.com) efter att ditt ursprungliga konto exkluderats kommer ditt konto att stängas. Saldot på ditt spelkonto kommer inte att betalas ut, men eventuella insättningar kommer att återbetalas till dig (med undantag för eventuella uttag).

1.13 LeoVegas förbehåller sig rätten bevara alla uppgifter som du har tillhandahållit som personuppgifter i den utsträckning det krävs eller är tillåtet enligt gällande lag. Du har rätt att få åtkomst till personuppgifter om dig som lagras av oss.

1.14 LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra priset i en kampanj om det inte kan levereras på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall måste LeoVegas säkerställa att kunden placeras i samma, om inte bättre, ställning.

2. Ditt medlemskonto

2.1 Registrering och öppning av ditt medlemskonto

2.1.1 I syfte att delta i något av LeoVegas spel för riktiga pengar måste du först registrera dig hos LeoVegas, öppna ett konto (ett ”medlemskonto”) och sätta in pengar på ditt medlemskonto på det sätt som framställs på www.gogocasino.com.

2.1.2 LeoVegas har rätt att utnämna leverantörer av betalningstjänster som ska agera och ta emot och/eller betala ut pengar å LeoVegas vägnar.

2.1.3 Du har endast rätt att ha ett medlemskonto på denna webbplats. Om du försöker öppna fler än ett medlemskonto kan det hända att alla konton som du försöker öppna spärras eller stängs.

2.1.4 Om du upptäcker att du har fler än ett medlemskonto under olika namn måste du informera LeoVegas omedelbart.

2.1.5 En begäran om att öppna ett medlemskonto görs genom att fylla i registreringsformuläret och skicka in det till LeoVegas online. LeoVegas förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett medlemskonto utan särskild orsak.

2.1.6 Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas på registreringsformuläret, i synnerhet din ålder, ditt namn, din adress, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, ett giltigt mobilnummer, den plats där du är bosatt, den plats från vilken du avser att använda webbplatsen om den skiljer sig från den plats där du är bosatt samt relevanta betalningsuppgifter. Alla dessa uppgifter måste vara sanna och korrekta. Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera dig och för att kunna delta i de spel som erbjuds på webbplatsen. Du har allt ansvar för att säkerställa att de uppgifter du tillhandahåller är sanna, fullständiga och korrekta och du framställer och garanterar härmed för LeoVegas att uppgifterna är sanna, fullständiga och korrekta.

Du informeras härmed om att LeoVegas kommer att verifiera din identitet via en tillförlitlig elektronisk identifiering eller liknande och att LeoVegas förbehåller sig rätten att när som helst begära ytterligare dokumentation i syfte att verifiera din identitet och de uppgifter du skickade in under registreringen. Du kan exempelvis bli ombedd att förse LeoVegas med ytterligare uppgifter och/eller dokument under insättning eller uttag (eller båda) eller på något annat stadium, helt efter LeoVegas gottfinnande som en del av LeoVegas KYC-procedurer. Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas om du inte tillhandahåller begärda uppgifter eller dokument eller om de uppgifter eller dokument du tillhandahåller är falska eller vilseledande. LeoVegas förbehåller sig rätten att stänga ditt medlemskonto och/eller hålla inne allt tillgodohavande på ditt medlemskonto till LeoVegas verifieringsprocess har slutförts.

Om du efter slutförandet av LeoVegas verifieringskontroller befinns vara minderårig kommer LeoVegas omedelbart att stänga ditt medlemskonto och betala ut eventuella återstående insättningar (men inga vinster) till dig skyndsamt och senast fem arbetsdagar efter att kontot stängs.

2.1.7 Du har inte rätt att överföra pengar från ditt medlemskonto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare till ditt medlemskonto eller att sälja, överlåta och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

2.1.8 LeoVegas kan efter eget gottfinnande och utan att behöva tillhandahålla någon motivering vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Alla redan upprättade avtalsförpliktelser kommer dock att uppfyllas.

2.1.9 Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under tolv månader och som har ett saldo med riktiga pengar. Ett vilande konto är ett konto som inte har använts under 30 månader och som har ett saldo med riktiga pengar. LeoVegas kommer att kontakta dig om ditt konto blir inaktivt. Om LeoVegas efter tolv månader sedan den senaste inloggningen inte kan kontakta dig eller ingen aktivitet genomförs på spelkontot även efter att vi har kontaktat dig förbehåller LeoVegas sig rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 kr eller motsvarande i annan valuta.

Om du vill ta ut dina pengar från ett inaktivt, spärrat eller på annat sätt oåtkomligt konto kan du kontakta LeoVegas kundsupportavdelning via telefon eller live chatt.

2.1.10 Alla transaktioner kommer att kontrolleras av personalen på vår bedrägeriavdelning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om förebyggande av pengatvätt.

2.1.11 Alla misstänkta aktiviteter på ditt konto kan leda till att du blir anmäld till relevanta myndigheter och att dina pengar blir infrysta. Det kan också leda till att ditt konto stängs och dina pengar konfiskeras.

2.2 Insättningar på ditt medlemskonto

2.2.1 Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för sådant deltagande. LeoVegas kommer inte att ge dig någon kredit för deltagande i något spel.

2.2.2 Alla uppgifter som krävs för att sätta in pengar på ditt medlemskonto finns på sidan om du klickar på plånbokssymbolen uppe i högra hörnet på webbplatsen. Du kan använda den metod som är tillgänglig för dig så som anges på denna sida och som kan komma att ändras då och då.

2.2.3 Beroende på vilken metod du har valt för insättningar kan avgifter tillkomma vid varje insättning. Din bank eller någon annan leverantör av betalningstjänster kan självständigt ta ut avgifter från dig för banköverföringar och andra betalningsmetoder.

2.2.4 Vi tar emot betalningar i SEK.

2.2.5 LeoVegas förbehåller sig rätten att använda ytterligare procedurer och metoder för att verifiera din identitet när du gör insättningar på ditt medlemskonto.

2.2.6 LeoVegas beviljar ingen kredit för användning av dess tjänster.

2.2.7 Du får inte behandla LeoVegas som en ekonomisk institution. Tillgodohavanden på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

2.2.8 LeoVegas kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från LeoVegas egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om LeoVegas skulle bli insolvent.

2.3 Kontoadministration

2.3.1 LeoVegas driver ditt medlemskonto, beräknar hur mycket pengar du har satsat eller erbjudits att satsa, vilket representerar din potentiella exponering vid något tillfälle (”reserverat belopp”) och beräknar då och då ditt saldo som är ”Tillgängligt att satsa”, såväl som reglerar insatser som du har gjort med andra användare via ditt deltagande i spelen.

2.3.2 Det belopp på ditt medlemskonto som ännu inte har använts för en insats är ditt saldo under ”Kvar att spela för” och kommer att fastställa din spelgräns.

2.3.3 LeoVegas beräkningar av ditt reserverade belopp, ditt saldo som är ”Kvar att spela för” och belopp som du har tillgodo enligt villkoren i detta avtal kommer att vara slutliga och kommer, i frånvaro av ett uppenbart fel, inte att vara föremål för någon förfrågan eller utredning.

2.3.4 LeoVegas kommer att räkna av alla eventuella förluster mot alla eventuella vinster, både baserat på marknaden och generellt.

2.3.5 Alla insättningar som du gör på ditt medlemskonto kommer att hållas tillgängliga för dig att använda tills du satsar eller accepterar en insats på webbplatsen. Därefter kommer LeoVegas att hålla kvar det satsade beloppet i väntan på insatsens resultat.

2.4 Utbetalningar

2.4.1 När resultatet av ett spel som du deltar i har fastställts eller, om tillämpligt, LeoVegas har bekräftat det relevanta resultatet för en händelse och reglerat marknaderna kommer alla vinster att vara tillgängliga för användning på ditt medlemskonto.

2.4.2 Om LeoVegas av misstag sätter in vinster som inte tillhör dig på ditt medlemskonto, oavsett om det sker på grund av tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli LeoVegas egendom och överföras från ditt medlemskonto. Om du har tagit ut pengar som inte tillhör dig innan LeoVegas får kännedom om misstaget kommer det belopp som har betalats av misstag, utan att vara till men för andra gottgörelser och åtgärder som kan vara tillgängliga enligt lag eller på annat sätt, att utgöra en skuld som du är skyldig LeoVegas. Om en felaktig kreditering inträffar måste du underrätta LeoVegas omedelbart via e-post.

2.4.3 LeoVegas kommer att genomföra ytterligare verifieringsprocedurer för alla insättningar eller utbetalningar som överstiger 2 000 EUR och förbehåller sig rätten att genomföra sådana verifieringsprocedurer för lägre utbetalningsbelopp.

2.5 Uttag från ditt medlemskonto

2.5.1 Du har rätt att ta ut ditt saldo som är ”Kvar att spela för” på ditt LeoVegas-medlemskonto genom att aktivt begära ut det på webbplatsen.

2.5.2 Du måste vara medveten om att LeoVegas produkter konsumeras omedelbart när du spelar. Därför kan LeoVegas inte tillhandahålla återlämnande av varor, återbetalningar eller avbeställning av din tjänst medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar kommer pengarna omedelbart att dras från ditt medlemskonto.

2.5.3 Om du vill tömma ditt medlemskonto och ta ut alla pengar måste du först avbryta alla insatser eller andra åtgärder du har gjort som förblir utestående.

2.5.4 Meddelanden om uttag måste lämnas via webbplatsen. LeoVegas kommer inte att godkänna några förfrågningar om uttag via telefon eller e-post. LeoVegas medarbetare har inte rätt att kringgå dessa anvisningar.

2.5.5 Under förutsättning att du har skickat in din legitimation (om tillämpligt) kommer LeoVegas, närhelst det är möjligt, att behandla din begäran om uttag inom fem arbetsdagar.

2.5.6 LeoVegas kommer, närhelst det är möjligt, att flytta pengarna från ditt medlemskonto med samma metod som du använder för insättning. När du tar ut pengar kan det hända att din bank eller betalningsleverantör tar ut en administrationsavgift. Dessa avgifter kan variera med tiden.

2.5.7 LeoVegas kan begära legitimation för alla uttag.

2.5.8 Innan några uttag behandlas kommer ditt uppförande på webbplatsen/din användning av spelen att granskas med avseende på eventuella oegentliga spelmönster.

2.5.9 Med avseende på förfrågningar om uttag av pengar som inte används för omsättning kommer LeoVegas endast att betala ut pengar när den utökade due diligence-proceduren har slutförts framgångsrikt.

2.6 Stänga ditt medlemskonto

2.6.1 Om du vill stänga ditt konto måste du kontakta LeoVegas via telefon eller live chatt. Det återstående tillgodohavandet på kontot kommer att göras tillgängligt för utbetalning inom fem bankdagar. Denna utbetalning kan vara beroende av att vi kan fastställa din identitet och att du producerar de dokument som krävs enligt dessa villkor.

2.6.2 Vi kommer att välja utbetalningsmetod helt efter vårt eget gottfinnande.

2.6.3 LeoVegas förbehåller sig rätten att stänga ditt medlemskonto och återbetala ditt saldo som är ”Kvar att spela för”, med förbehåll för avdrag av relevanta uttagsavgifter.

När ett medlemskonto stängs kommer LeoVegas att så snart som möjligt och alltid inom fem bankdagar att betala ut medlemskontots saldo till spelaren.

LeoVegas kommer dock endast att betala tillbaka det som återstår av de insättningar du har gjort om ditt medlemskonto har stängts på grund av att du har uteslutits från spelande som resultat av felaktigt uppförande.

Om LeoVegas stänger ett medlemskonto kommer du att få skriftlig information om det och om orsaken till beslutet.

3. Dina skyldigheter som användare

3.1 Du framställer och garanterar härmed följande:

3.1.1 Du är äldre än 18 år och att du även har laglig rätt att ingå avtal och delta i spelen som erbjuds på webbplatsen.

3.1.2 Du kommer endast och uteslutande att använda webbplatsen för ditt deltagande i spelen och inte för något ekonomiskt eller annat ändamål och ditt deltagande i spelen kommer endast att ske i din personliga, icke-yrkesmässiga kapacitet endast i rekreations- och underhållningssyfte.

3.1.3 Du registrerar dig och deltar i spelen för din egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

3.1.4 Alla uppgifter du lämnar till LeoVegas under detta avtals löptid är sanna, fullständiga och korrekta och du ska omedelbart informera LeoVegas om eventuella ändringar i sådana uppgifter.

3.1.5 Pengar som du sätter in på ditt medlemskonto inte är fläckade av någon olaglighet och de har i synnerhet inte sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.

3.1.6 Du förstår att ditt deltagande i spelen innebär att du löper en risk för att förlora pengar som sätts in på ditt medlemskonto.

3.1.7 Du får inte vara inblandad i några bedrägliga, i hemlighet avtalade, fixerande eller andra olagliga aktiviteter i förhållande till ditt eller tredje parters deltagande i något av spelen och får inte använda några programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter i samband med ditt deltagande i något av spelen. LeoVegas förbehåller sig härmed rätten att ogiltigförklara eller stänga ditt medlemskonto och ogiltigförklara eller säga upp ditt deltagande i ett spel om sådant uppförande förekommer.

3.1.8 I förhållande till insättningar och uttag av pengar på och från ditt medlemskonto får du endast använda pengar, kreditkort och andra ekonomiska instrument som är giltiga och lagligen tillhör dig.

3.1.9 Den programvara som vi ger dig tillgång till ägs av LeoVegas eller andra tredje parter och skyddas av copyright och andra immateriella rättigheter. Du får endast använda programvaran för dina personliga rekreationsändamål i enlighet med alla regler och villkor som framställs i dessa villkor och i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

3.1.10 Spel som spelas på eller via webbplatsen ska spelas på samma sätt som spel som spelas i någon annan miljö. Du måste vara hövlig gentemot andra användare och representanter för LeoVegas och du måste avhålla dig från oförskämda eller obscena kommentarer, inklusive i chattrum.

4. Ansvarsfullt spelande

4.1 Du kan efter eget gottfinnande välja att stänga av dig själv från att spela några spel på webbplatsen (på bestämd eller obestämd tid). Du kan också välja att omedelbart stänga av dig själv från att spela några spel på webbplatsen under en ”avkylningsperiod” på 24 timmar. I syfte att spärra ditt LeoVegas-konto kan du klicka på logotypen i ett låst fält på varje sida där spelande äger rum eller (för 24 timmars avstängning) på ”panikknappen” på varje sida där spelande äger rum. Du kan också gå in på din profil och välja Pausa konto eller kontakta LeoVegas via telefon eller live chatt. En avstängning gäller för webbplatsen www.gogocasino.com samt www.leovegas.com

4.2 I tillägg till avstängning från spel på webbplatsen kan du, via meddelande till Spelinspektionen, stänga av dig själv från allt spelande hos alla speloperatörer via det nationella självavstängningssystemet, kallat Spelpaus.se. Gå till spelpaus.se.

4.3 Innan du kan återuppta spelandet måste du upprätta en insättningsgräns per dag, vecka och månad. Du kan också välja att upprätta en annan spelgräns (insatsgräns/förlustgräns/gräns för inloggningstid) per dag/vecka/månad på ditt medlemskonto. En dag börjar kl. 00.00 UTC och slutar kl. 23.59 UTC. En kalendervecka börjar kl. 00.00 UTC varje måndag och slutar kl. 23.59 UTC på efterföljande söndag. En månad börjar kl. 00.00 UTC på den första dagen och slutar kl. 23.59 UTC på den sista dagen (28/29, 30 eller 31). Du kan använda ett självtest (utvecklat av den oberoende parten Stödlinjen) och/eller begränsa din inloggningstid genom att klicka på logotypen som är tillgänglig på ett låst fält på varje sida där spelande äger rum. Du kan också upprätta och ändra dina gränser under fliken ansvarsfullt spelande i huvudmenyn. Om du bestämmer dig för att sänka dina gränser kommer denna uppdatering att inträffa omedelbart. Om du bestämmer dig för att höja dina gränser kommer sådana ökningar inte att träda i kraft förrän efter 72 timmar. En angiven insättningsgräns och gräns för inloggningstid gäller för webbplatsen www.gogocasino.com samt www.leovegas.com

4.4 Om du väljer självavstängning på det sätt som framställs ovan så kommer du inte kunna logga in på ditt konto, göra insättningar, uttag eller spela under denna tid. Detta gäller på samtliga av LeoVegas webbplatser (leovegas.com och gogocasino.com). Självavstängningsperioden avslutas när den valda tiden löpt ut. Har du valt att inaktivera kontot Permanent, kan vi inte öppna ditt konto innan 12 månader gått från tiden för självavstängningen. När ditt medlemskonto öppnas igen i enlighet med den procedur som beskrivs häri ska du ansvara för eventuella förluster som uppstår därefter som resultat av din fortsatta användning av ditt medlemskonto och du ska under inga omständigheter få återbetalning från LeoVegas. Inga medlemskonton får öppnas eller aktiveras på nytt i fall av spelberoende.

5. Integritetspolicy

Inledning

Välkommen till LeoVegas Gaming plc:s integritetspolicy relaterad till tillhandahållande av de tjänster (t.ex. spel) som LeoVegas tillhandahåller via www.leovegas.com och/eller några LeoVegas-webbplatser med lokal landskod och/eller några underwebbplatser och/eller associerade domäner (och/eller underdomäner) och eventuella relaterade programtillämpningar (”plats”, ”webbplats”) där personuppgifter som är relaterade till dig behandlas.

LeoVegas plc respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter och behandla dem i enlighet med gällande lagar – i synnerhet:

- Maltas Data Protection Act (Kapitel 586 i Maltas lagar) liksom dotterbolagslagstiftning utfärdade under samma ‘DPA’; - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter som upphäver direktiv 95/46/EU (allmän dataskyddsförordning) – ”GDPR.

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller använder våra tjänster och förklarar dina rättigheter till integritet och hur lagen skyddar dig.

Även om vårt mål är att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt inser vi att juridiska dokument ibland kan vara svåra att läsa. Tveka inte att kontakta oss för eventuella förtydliganden som du kan behöva. Om du exempelvis behöver förtydligande om en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för en specifik behandling kommer vi gärna att ge dig sådan information som du kanske behöver. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan, i synnerhet privacy@leovegas.com.

Vi rekommenderar dock att du läser hela denna integritetspolicy med omsorg.

5.1 Viktig information och vilka vi är

5.1.1 Syftet med denna integritetspolicy Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom eller i samband med din användning av denna webbplats och våra tjänster.

Denna integritetspolicy framställer detaljer och villkor för att samla in och behandla dina personuppgifter och ger dig information i enlighet med artikel 12, 13 och 20 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn (under 18 år).

5.1.2 Personuppgiftsansvarig LeoVegas Gaming plc är personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (benämns ”LeoVegas”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna integritetspolicy).

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du har frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive frågor om hur du kan utöva dina rättigheter kan du kontakta oss eller dataskyddsombudet med hjälp av de uppgifter som framställs nedan.

5.1.3 Kontaktuppgifter Vårt mål är visserligen att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt, men om du skulle behöva något förtydligande om denna integritetspolicy eller en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för en specifik behandling kommer vi gärna att ge dig sådan information som du kanske behöver. Våra fullständiga uppgifter är: 


  • Allmän e-postadress: privacy@leovegas.com
  • DPO e-postadress: dpo@leovegas.com
  • Reguljär postadress: Leovegas, Level 7, Plaza Business Center, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

5.1.4 Ändringar i integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar Vi förbehåller oss rätten att helt efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till och/eller ta bort delar av denna integritetspolicy när som helst. Du ska informeras av oss i förväg om ändringar i denna integritetspolicy (såväl som andra villkor som är relevanta för webbplatsen). Vi ska också arkivera och lagra tidigare versioner av integritetspolicyn för din granskning på begäran.

5.2 Uppgifter vi samlar om dig

5.2.1 Personuppgifter: 
 Avser alla uppgifter som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar person.

När det inte är möjligt för oss att använda anonyma och/eller anonymiserade uppgifter (på ett sätt som inte identifierar någon användare av webbplatsen eller våra tjänsters kunder) åtar vi oss ändå att alltid skydda din integritet och säkerheten för dina personuppgifter.

5.2.2 Uppgifter erhållna från dig: Genom interaktion med dig eller genom din interaktion med oss eller våra tjänster samlar vi in olika typer av personuppgifter om dig vilka vi har grupperat enligt följande:

a) Registreringsuppgifter som tillhandahålls av dig när du registrerar dig och/eller öppnar ditt medlemskonto (i synnerhet enligt klausul 2.1.6 i villkoren), inklusive förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande ID, födelsedatum, svenskt personnummer, kön och land. b) Kontaktuppgifter omfattar fast adress, e-postadress och telefonnummer. c) Identifierings- och verifieringsuppgifter (åtgärder mot pengatvätt/due diligence/KYC-data) som omfattar namn, efternamn, svenskt personnummer, fast adress och bevis, ålder, nationalitet, familjemedlemmar, examina och kvalifikationer, skolor/universitet som du har gått på, anställningshistorik och -information, medverkan i media, information om ekonomisk status (t.ex. kontoutdrag, inkomstkälla och förmögenhetskälla, taxeringsuppgifter), maskerade kreditkortsuppgifter, bevis på innehav av en e-plånbok som Neteller, Skrill, PayPal, Paysafe, svenskt personnummer, KYC-dokumentation (t.ex. ID-kort, fullmakt). d) Uppgifter om ansvarsfullt spelande (RG), inklusive namn, efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer, land, födelsedatum, svenskt personnummer, godkända transaktioner (insättningar och uttag), nekade transaktioner (insättningar och uttag), identifierings- och verifieringsuppgifter, självavstängningsuppgifter. e) Självavstängningsuppgifter omfattar uppgifter som gäller dig och din självavstängning, t.ex. dina registrerings- och kontaktuppgifter och dina självavstängningsuppgifter, t.ex. anledning, start och datum, utnyttjande av självavstängningsverktyg som avstängningar, sessionsgräns, förlustgräns, insatsgräns, insättningsgräns och verklighetskontroll. f) Betalningsuppgifter omfattar uppgifter om bank-/betalkonto, såväl som uppgifter avseende en transaktion som valuta, plats, belopp/värde, kund-IP, användar-ID, token. g) Transaktions- och användningsuppgifter genererade genom din användning av våra tjänster (t.ex. spela spel) och omfattar betalningar till och från dig (insättningar, uttag, misslyckade insättningar och återkallade uttag) och andra detaljer om tjänster du har köpt från oss (t.ex. insatser (verkliga och bonus), vinster), transaktionernas datum och tid, kontosaldon (bonus och verkligt), använda bonusar (konvertering och förverkande), bonusomsättning, bonussaldon, använda kanaler, spelade transaktionsspel, språk, land, kontosaldon. h) Inloggningsuppgifter omfattar IP-adress, dina inloggningar (första inloggning, senaste inloggning, senast misslyckade inloggning), inloggningars varaktighet, webbläsartyp och -version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av webbläsartillägg, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för åtkomst till våra tjänster. i) Profiluppgifter omfattar interna anteckningar om ditt konto, intressen, inställningar, feedback, information om evenemang som du har deltagit i, dina önskemål om huruvida du vill delta i evenemang och vilken typ av evenemang du föredrar, eventuella erbjudanden om bonus/kontantrabatt eller bonusönskemål som du har erbjudits eller dragit fördel av, om du har fått några gåvor eller dina önskemål om angående vilken typ av gåvor du vill få, dina önskemål avseende kontaktkanaler samt information om dina hobbyer och intressen. j) Marknadsföringsuppgifter omfattar dina önskemål angående hur du vill ta emot marknadsföring från oss (välja/avbeställa), såväl som dina kontakt- och registreringsuppgifter. k) Övriga kommunikationsuppgifter som tillhandahålls av dig i kommunikationen med oss (via inspelade samtal, chattar, e-post eller sms) som kan innehålla olika uppgifter som dina avsikter, intressen, klagomål och önskemål, såväl som intern kommunikation och anteckningar. l) Statistikuppgifter omfattar olika uppgifter som tillhandahålls av dig och observeras med avseende på din användning av vår webbplats och våra tjänster, t.ex. spelar-ID, språk, plats, webbläsardata, använda kampanjer, använda kanaler, enhet, betalningsleverantör, transaktions- och användningsuppgifter och, i samband med statistik om online-inköp, även besökta sidor, klickade vykort, rullningsdjup. Vissa uppgifter samlas in med hjälp av kakor och/eller liknande spårningsteknik – läs i vidare avsnittet ”Cookies”.

5.2.3 Uppgifter från olika källor

5.2.3.1. Vi samlar in uppgifter för AML/CFT-ändamål om spelarens bakgrund, som vi hämtar från externa leverantörer (privata företag som huvudsakligen arbetar med offentliga källor), nämligen Bisnode, Call Validate, GBG Group och HooYu Ltd (tidigare känd som 192.com Ltd) som omfattar information om huruvida spelaren är en politiskt utsatt person och om några internationella och/eller ekonomiska sanktioner har införts och/eller uppgifter om innehav av företag eller egendom, domstolsbeslut och/eller insolvens samt med avseende på svenska spelare även beskattningsuppgifter i syfte att fastställa källan till pengar och källan till förmögenhet under AML-riskövervakningen och due diligence-processen. Dessa uppgifter anskaffas via Bisnode Kredit AB. Dessutom samlas bakgrundsuppgifter in, med hjälp av s.k. OSINT-analyser (Open Source Intelligence), från allmänt tillgängliga källor (t.ex. Google och sociala medietjänster som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn och andra tjänster/webbplatser som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/ ), https://www.ratsit.se/, https://www.booli.se/, https://www.bostadsuppgifter.se/, https://www.allabolag.se/, https://www.lexbase.se/, https://www.merinfo.se/, https://www.hitta.se/ och https://www.bostadsdeal.se/en/).

5.2.3.2. För att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt gällande lagar och licensvillkor (i synnerhet Gambling Act 2005) samlar vi även självavstängningsuppgifter från andra licensierade speloperatörer tillhörande samma grupp av företag som LeoVegas (LeoVegas Mobile Gaming Group), liksom Royal Panda Limited. För samma ändamål använder LeoVegas självavstängningsuppgifter som samlats in med avseende för andra varumärken under vilka LeoVegas driver sin licensierade spelverksamhet.

5.2.3.3. När det kommer till spelare från Storbritannien som är registrerade hos GAMSTOP (det brittiska systemet för nationell självavstängning), får vi visas självavstängningsuppgifter från GAMSTOP, såsom om du är/inte är eller har varit självavstängd tidigare. Denna informationen hämtas när du loggar in. Registrering hos GAMSTOP innebär inte att du omedelbart slutar ta emot kommunikation från LeoVegas Mobile Gaming Group, inklusive från konton som hålls hos LeoVegas Gaming plc och Royal Panda Limited. Kommunikationen upphör när du informerar oss att du har registrerat dig hos GAMSTOP, eller försöker logga in (vilket som än inträffar först).

5.2.3.4. När det kommer till spelare från Danmark som är registrerade hos ROFUS (registret över självavstängda personer), får vi vissa självavstängningsuppgifter som till exempel om du är/inte är eller har varit självavstängd tidigare. Denna information hämtas när du loggar in. Registrering hos ROFUS innebär inte att du omedelbart slutar ta emot kommunikation från LeoVegas Mobile Gaming Group, inklusive från konton som hålls hos LeoVegas Gaming plc och Royal Panda Limited. Kommunikationen upphör när du informerar oss att du har registrerat dig hos ROFUS, eller försöker logga in (vilket som än inträffar först).

5.2.3.5. Med avseende av spelare som är registrerade i det nationella självavstängningssystemet spelpaus.se får vi vissa självavstängningsuppgifter från dem som anger om du är/inte är självavstängd. Dessa uppgifter erhålls när du loggar in. Registrering på spelpaus.se kommer att innebära att du inte kan registrera dig hos LeoVegas och att du inte kan logga in på ditt medlemskonto. Vi kommer ej heller att skicka några reklammeddelanden direkt till dig.

5.2.3.6. Med avseende av italienska spelare som är registrerade med RUA, det italienska registret för självavstängda spelare, får vi viss självavstängningsdata från RUA som om du är/ inte tidigare varit självstängd. Denna information tas emot när du loggar in. Registrering med RUA betyder att du inte kan öppna ett konto hos LeoVegas, eller logga in på ett redan existerande konto. Du kommer inte heller bli skickad direkt kommunikation.

5.2.3.7. Profiluppgifter (hobbyer, intressen) samlas också in genom sökning via allmänt tillgängliga källor som Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och Google.

5.2.3.8. I syfte att förhindra och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra system (t.ex. användning av VPN) anskaffas och behandlas vissa inloggningsuppgifter, t.ex. IP-adress, enhetsmodell/-typ, webbläsarinformation, operativsystem och andra enhetsidentifieringsdata, av oss genom att använda tjänster från en extern leverantör av programvara för upptäckt av bedrägerier

5.2.3.9. Vi får information om ditt sportrisksegment (Sports Risk Data) från vår Sportsbook-leverantör Kambi Group plc (”Kambi”). All information om dess behandlingsaktiviteter finns på https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Eftersom Kambi inte erhåller en spelares riktiga namn eller e-postadress och inte behandlar några personuppgifter från spelarna på identifierad basis, bör du kontakta oss om du har frågor om hur Kambi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter för registrerade. Denna klausul gäller inte för spelare registrerade på gogocasino.com.

5.2.3.10. Gäller svenska spelare för att förenkla registreringsprocessen - BankID kommer att användas för identifierings- och verifieringsändamål. När LeoVegas har fått ditt personnummer eller motsvarande vid registrering och du har verifierats via BankID kommer personuppgifter (registrerings- och kontaktuppgifter) som omfattar för- och efternamn, födelsedatum och fast adress att läggas in automatiskt i spelarprofilen. I det fallet är Bisnode Kredit AB och BankID-tjänsten, som erhålls via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), källorna till uppgifterna. Sådana uppgifter används enligt det som framställs i denna integritetspolicy. Om verifieringen misslyckas (via BankID eller på annat sätt) lagras personnummer under upp till 24 timmar och därefter raderas de automatiskt från LeoVegas system.

5.2.4. Särskilda personuppgiftskategorier 
 Vi samlar inte in några särskilda personuppgiftskategorier om dig (detta omfattar uppgifter om din rastillhörighet eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, uppgifter om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar ej heller in uppgifter om domar i brottmål och brott. Våra erfarenheter visar dock att vi inte kan utesluta att du, efter eget gottfinnande, skickar in sådana uppgifter i kommunikation med oss.

Observera att även om ID-kort behandlas kommer bilder som ingår däri inte att behandlas på specifik teknisk väg för att medge eller bekräfta unik identifiering. Därför ska sådana uppgifter inte betraktas som biometriska uppgifter (särskild uppgiftskategori).

5.2.5. Om du underlåter att tillhandahålla personuppgifter 
 Om vi måste samla in personuppgifter enligt lagen eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du underlåter att tillhandahålla de efterfrågade uppgifterna kan det hända att vi inte kan utföra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (t.ex. för att förse dig med våra tjänster).

5.2.6 Användarnamn Se till att ditt användarnamn inte innehåller några personidentifierande uppgifter, eftersom användarnamnet delas med vissa partner och under delningen anses användarnamnet, separat, inte utgöra personuppgifter. Kontakta oss om ditt användarnamn innehåller dina personidentifierande uppgifter, så att vi kan göra lämpliga arrangemang för att skydda dina uppgifter och ge dig vägledning om hur du kan ändra användarnamnet.
{/FoldOut}

5.3 Varför och hur vi använder dina personuppgifter

5.3.1 Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är tillåtet enligt gällande lag. Vi kommer oftast att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

- för att ge dig möjlighet att delta i spel och förse dig med stödtjänster - för att ge dig möjlighet att få åtkomst till och använda webbplatsen - för rättsliga och reglerande skäl, i syfte att efterleva rättsliga förpliktelser och licensvillkor som åtgärder mot pengatvätt och ansvarsfullt spelande - för identifierings- och verifieringsändamål - för ändamål som utgör LeoVegas berättigade intresse avseende direktmarknadsföring av dess egna liknande varor och tjänster via e-post så som framställs nedan - för ändamål som utgör LeoVegas berättigade intresse avseende direktmarknadsföring via aktiva telefonsamtal eller reguljär post så som framställs nedan - för statistiska ändamål

5.3.2 Detaljerade ändamål och rättslig grund 
 Nedan har vi framställt en beskrivning, i tabellformat, av alla sätt som vi planerar att använda dina personuppgifter på och vilka av de rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för fler än en laglig grund beroende på det specifika ändamål som använder dina uppgifter för. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter om fler än en grund framställs i tabellen nedan.

Screenshot 2019-02-26 at 17.04.23.png Screenshot 2019-02-26 at 17.08.14.png

5.3.3 Direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster

5.3.3.1 Direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster via e-post I enlighet med tillämpliga lagar och med stöd av reglering 9(2) i förordningar om behandling av personuppgifter (Electronic Communication sector) Reglemente (S.L. 586.01) och framträdande 47 i GDPR kan LeoVegas då och då informera dig via elektroniska meddelanden (e-post eller SMS) om dess egna liknande produkter eller tjänster (t.ex. eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, egna nya tjänster och erbjudanden). Du kan när som helst och utan kostnad avstå från en sådan tjänst, såsom är tillämpligt, genom att: - aktivera den relevanta länken i slutet av ett sådant meddelande eller - kontakta oss eller - ändra inställningarna i din profil.

5.3.3.2 Direktmarknadsföringssamtal och -post 
I enlighet med tillämpliga lagar och med stöd av reglering 9(3) i förordningar om behandling av personuppgifter (Electronic Communication sector) Reglemente (S.L. 586.01) och framträdande 47 i GDPR, kan LeoVegas ringa dig eller skicka reguljär post till dig för direktmarknadsföringsändamål om du inte motsätter dig detta. Om du inte vill ta emot sådana direktmarknadsföringssamtal eller post kan du när som helst och utan kostnad avstå från en sådan tjänst genom att: - kontakta oss eller - informera uppringaren i händelse av ett telefonsamtal eller - ändra inställningarna i din profil.

5.3.3.3 Observera att även om du avstår från att ta emot direktmarknadsföringsmaterial kan vi ibland fortfarande behöva skicka vissa viktiga meddelanden till dig som du inte kan avstå från.

5.3.3.4. Med särskild hänvisning till italienska spelare kan LeoVegas ibland informera dem om sina produkter eller tjänster (till exempel eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram/VIP-upplevelse) via e-post, SMS, live telefonsamtal eller post och endast om de tidigare gett samtycke för sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Sådant samtycke kan beviljas antingen när du registrerar dig på vår webbplats eller alternativt genom ändring av inställningar på ditt konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, telefon, e-post, sociala medier, post). Det är underförstått att om du bestämmer dig för att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer du inte få information om senaste erbjudanden och bonusar relaterade till våra produkter och tjänster.

5.3.3.5. Med särskild hänvisning till brittiska spelare registrerade efter 31.10.2018 kan LeoVegas ibland informera dem om sina produkter eller tjänster (till exempel eventuella ändringar på webbplatsen, nya spel, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitetsprogram/VIP-upplevelse) via e-post, SMS, live telefonsamtal eller post och endast om de tidigare gett samtycke för sådan kommunikation från oss (så kallad Opt-in). Sådant samtycke kan beviljas antingen när du registrerar dig på vår webbplats eller alternativt genom ändring av inställningar på ditt konto genom att välja en eller flera av de tillgängliga kanalerna (SMS, telefon, e-post, sociala medier, post). Det är underförstått att om du bestämmer dig för att inte ta emot någon kommunikation från oss, kommer du inte få information om senaste erbjudanden och bonusar relaterade till våra produkter och tjänster. Brittiska spelare registrerade innan 31.10.2018 kommer ta emot tidigare nämnd kampanjinformation endast via live telefonsamtal med förbehåll för deras samtycke.

5.3.3.6. Med hänvisning till svenska spelare kommer vi granska och analysera uppgifter från ditt medlemskonto och det nationella självavstängningssystemet (spelpaus.se) för att säkerställa att vi inte skickar ut något direktmarknadsföringsmaterial till dig om du är självavstängd.

5.4 Lagring

5.4.1 Kriterier som används för att fastställa lagringsperioder
 Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla alla rättsliga, bokföring- eller rapporteringskrav. 

De kriterier vi använder för att fastställa vad som är ”nödvändigt” beror på de aktuella personuppgifternas beskaffenhet. Vår normala praxis är att fastställa om det finns någon specifik EU-lagstiftning och/eller nationell lag (t.ex. licenskrav, skattelagstiftning eller bolagsrätt) som tillåter eller till och med ålägger oss att lagra vissa personuppgifter under en viss tid (i så fall kommer vi att lagra personuppgifterna under den maximala period som anges i någon sådan lag) och om inte, om det finns lagar och/eller avtalsbestämmelser som kan åberopas mot oss av dig och/eller tredje part och i så fall vilka de föreskrivna perioderna för sådana åtgärder är. I det senare fallet kommer vi att lagra alla relevanta personuppgifter som vi kan behöva för att försvara oss mot eventuella anspråk, utmaningar eller andra åtgärder från dig och/eller tredje part.

Om dina personuppgifter inte längre krävs av oss kommer vi att antingen säkert radera eller anonymisera de aktuella personuppgifterna.

5.4.2. Detaljer om våra lagringsperioder Såvida inget annat anges i lokala regler lagrar vi dina uppgifter i enlighet med följande

Screenshot 2019-02-26 at 17.10.12.png

På grund av begränsningar från spelmyndigheten som gäller användningen av flera konton får spelarna endast skapa och använda ett enda konto i LeoVegas-systemet enligt våra villkor. Därför kan spelaren, så länge vi för ovannämnda ändamål lagrar samtliga av spelarens personuppgifter, efter en stängning endast öppna sitt befintliga konto igen, förutsatt att kontot är kvalificerat för öppning.

Enligt italiensk lagstiftning måste LeoVegas tillåta skapandet av ett nytt konto till samma spelare (med samma skattenummer) 15 dagar efter att tidigare konto stängts av på kundförfrågan. Om skattenumret är svartlistat av någon särskild anledning (inkluderat men inte begränsat till bedrägeri), kan koncessionshavaren förhindra skapandet av ett nytt konto med samma skattenummer.

Ytterligare detaljer om lagringsperioder för olika delar av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss. {/FoldOut}

5.5 Mottagare av dina personuppgifter

5.5.1. Som LeoVegas affärspartner är leverantörer eller tjänsteleverantörer ansvariga för vissa delar av den övergripande funktionen eller driften av webbplatsen, spel och andra tjänster. Personuppgifter behandlas också av dem för ovannämnda ändamål på uppdrag av LeoVegas.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifters säkerhet och att de behandlar dem i enlighet med gällande lag. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för deras egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra anvisningar, efter noggrann kontroll av dessa partner och på grundval av stränga databehandlingsavtal.

5.5.1.1 Detaljer om kategorierna av personuppgiftsbiträden för personuppgifterna* - spelleverantörer i syfte att tillhandahålla spel - sportsbook–tjänsteleverantörer i syfte att tillhandahålla sportsbook-tjänster och för riskhanteringsändamål - betalningsleverantörer för att utföra betalningstransaktioner (insättningar och uttag) - marknadsföringsleverantörer för att utföra vissa marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av LeoVegas - marknadsföringspartners för att utföra vissa marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av LeoVegas - marknadsföringskonsulter för att ge LeoVegas marknadsföringsråd - tjänsteleverantörer som tekniskt möjliggör kommunikation med dig (via e-post, chatt, sms, telefon) - teknikleverantörer för att stödja funktionerna på webbplatsen och våra tekniska system (både frontend och backend) - databasens teknikadministratörer för att upprätthålla databasens funktioner - AML-leverantörer som tillhandahåller och/eller behandlar vissa uppgifter för att uppfylla våra AML-skyldigheter - tjänsteleverantörer avseende arrangemang och/eller bokningse-post, leverans av presenter eller gåvor - tjänsteleverantörer avseende eller organisation och bokningse-post, resor och/eller leverans av presenter med avseende av vårt lojalitetsprogram - molntjänsteleverantörer för tillhandahållande av molnbaserade tjänster som lagring eller hosting av viss programvara - tjänsteleverantörer för statistiska ändamål och/eller affärsintelligens - kreditvärderingsinstitut, bedrägeribekämpningsorgan, penningtvättsorgan för upptäckt av bedrägerier och kontrolländamål, vid behandling av ditt medlemskonto och tillhörande transaktioner - företag inom LeoVegas Mobile Gaming-koncernen för att tillhandahålla vissa tjänster/support med LeoVegas funktioner -** professionella rådgivare (som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga), inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster

5.5.2 Behörigt utlämnande: Om du misstänks ha brutit mot våra villkor eller gällande lagar (t.ex. när vi misstänker att ett brott kan ha begåtts) eller i syfte att förhindra, upptäcka eller överträffa bedrägerier har LeoVegas rätt att: - vidarebefordra dina personuppgifter till myndigheterna, - dela dina personuppgifter med den relevanta spelmyndigheten, - dela dina personuppgifter med relevanta polismyndigheter och/eller brottsutredande organ samt hjälpa dessa med alla typer av utredningar om ditt agerande, - besvara stämningar i domstol eller order eller liknande officiell begäran om personuppgifter; eller Om du misstänks ha brutit mot bestämmelser i Storbritanniens Gambling Act 2005, skall LeoVegas ha rätten att vidarebefordra dina personuppgifter till UK Gambling Commission och lämna eventuella uppgifter som UK Gambling Commission kan komma att begära.

När det gäller italienska spelare i det enskilda registret för självavstängning (RUA) är vi skyldiga att i enlighet med AAMS bestämmelser omgående meddela all data och uppgifter för spelare som bestämt sig för att använda självavstängningsverktyg, samt data och information för spelare som valt att återaktiverat ett stängt spelkonto till myndigheten.

5.5.3 Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande Med avseende för engelska spelare är dina självavstängningsuppgifter för att följa lagliga skyldigheter, särskilt Gambling Act 2005 och våra licensvillkor, som också delas med andra företag inom samma grupp vilka driver licensierad spelverksamhet, nämligen Royal Panda Limited. På samma sätt delar LeoVegas dina självavstängningsuppgifter med andra varumärken under vilka de bedriver sin spelverksamhet.

5.5.4 Uppgiftsdelning mellan varumärken för AML-ändamål
 Dina identifierings- och verifieringsuppgifter i utökad form med för- och efternamn, födelsedatum och postnummer kan, för att efterleva rättsliga förpliktelser, delas med andra företag i LeoVegas-koncernen.

5.5.5 Uppgiftsdelning avseende AML och ansvarsfullt spelande mellan varumärken
 Dina identifierings- och verifieringsuppgifter, transaktions- och användningsuppgifter, registreringsuppgifter och kontaktuppgifter kan, för att efterleva rättsliga förpliktelser, delas med andra företag i LeoVegas-koncernen.

5.5.6 Omstrukturering av företag 
Tredje parter, inklusive alla företag som tillhör samma koncern som LeoVegas, till vilka vi kan välja att sälja, överlåta eller slå samman delar av vårt företag, våra tillgångar eller våra verksamheter eller som ett resultat av omstrukturering. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slås samman med dem. För det fall vår verksamhet förändras och får nya ägare, kan de nya ägarna (i den utsträckning lagen tillåter) använda dina personuppgifter på samma sätt som framställs i detta integritetsmeddelande.

5.5.7 Gemensamt personuppgiftsansvariga
 Vissa uppgifter delas med andra parter, som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga. Följande är detaljerna om kärnan i arrangemanget för gemensamt personuppgiftsansvariga: 
 - Betalningstjänsteleverantören Citadel Följande uppgifter behandlas med Citadel som gemensamt personuppgiftsansvariga: Registreringsuppgifter, betalningsuppgifter.

Kontaktuppgifter: Citadel Commerce (Malta) Ltd. (”Citadel”), med huvudkontor på Lvl 5, ”de Tigné”, 77 Fawwara Lane, Sliema SLM1670, Malta som ombud för Citadel Commerce UK Limited, vars kontaktuppgifter är support@citadelcommerce.com.

Kärnan i arrangemanget för gemensamt personuppgiftsansvariga mellan LeoVegas och Citadel: - LeoVegas samlar in uppgifter (utom de uppgifter som Citadel kan erhålla från andra källor via utredningar) och informerar registrerade, - Citadel besvarar förfrågningar från registrerade, - Citadel registrerar och lämnar alla meddelanden om brott mot personuppgifters integritet till tillsynsmyndigheter och/eller berörda registrerade när så behövs, - Citadel genomför dataskyddsrelaterade bedömningar av inverkan och föregående konsultation med en tillsynsmyndighet avseende högriskbehandling om så behövs.

- Sportsbook-leverantören Kambi Följande uppgifter behandlas med Kambi som gemensamt personuppgiftsansvariga: Transaktions- och användningsuppgifter i omfattningen: kön, första delen av postnummer, valuta, språk, sista insättningsmetod, kontosaldo och insatshistorik, spelar-ID för att tillhandahålla sportsbook-tjänsterna. Kambi behandlar inte spelarens riktiga namn eller e-postadress utan använder ett pseudonymiserat ID för varje spelare.

Ytterligare information om Kambis behandlingsaktiviteter finns på https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Kärnan i arrangemanget för gemensamt personuppgiftsansvariga mellan LeoVegas och Kambi: - LeoVegas delar transaktions- och användningsuppgifter på pseudonymiserat sätt med Kambi i syfte att tillhandahålla sportsbook-tjänster, - LeoVegas besvarar förfrågningar från registrerade och - LeoVegas och Kambi agerar också som gemensamt personuppgiftsansvariga med avseende på förändringar i sportrisksegmentet.

I andra fall agerar varje part som ensam personuppgiftsansvarig. Vi kommer dock i alla fall att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelarna kan ha med avseende av Kambis databehandling.

5.6 Internationella överföringar Vissa leverantörer och partners (enligt ovan) är baserade utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och därför kommer behandlingen av dina personuppgifter att innebära en överföring av uppgifter utanför EES. När vi överför dina personuppgifter till platsen utanför EES säkerställer vi att en motsvarande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras: - överföring av dina personuppgifter genomförs till länder som av EU-kommissionen har bedömts tillhandahålla en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Ytterligare detaljer finns här - När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som har godkänts av EU-kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa. Ytterligare detaljer finns här - När vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. Ytterligare detaljer finns här

Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter till platser utanför EES.

5.7 Datasäkerhet Vi har upprättat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter blir föremål för oavsiktlig förlust, obehörig användning eller åtkomst, förändring eller utlämnande. I syfte att efterleva GDPR säkerställer olika tekniska kontroller att uppgifter och information alltid krypteras under överföring och i vila med hjälp av krypteringstekniker som uppfyller branschstandard. Detta säkerställer att sekretess och integritet alltid upprätthålls. På organisationsnivå regleras hanteringen av all information av våra omfattande informationssäkerhetspolicyer. Detta kompletteras med ett medvetenhetsprogram för informationssäkerhet som är utformat för att specifikt säkerställa att vi använder bästa praxis när det gäller hantering av information. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de medarbetare, ombud, uppdragstagare och andra tredje parter som har ett verksamhetsbehov av att känna till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar och de är föremål för sekretesskyldighet. Vi har upprättat procedurer för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter och vi kommer att underrätta dig och alla tillämpliga myndigheter om en incident, kräver lagen att vi gör det.

5.8 Dina rättigheter enligt dataskyddslagar

5.8.1 Din rätt till åtkomst
 Du kan när som helst, med rimliga intervall, be oss att bekräfta att vi behandlar eller inte behandlar personuppgifter som berör dig och om vi gör det har du rätt att få åtkomst till dessa personuppgifter och till följande information: - vilka personuppgifter vi har, -varför vi behandlar dem, -vem vi lämnar ut dem till, -hur länge vi avser att behålla dem (om möjligt), -om vi överför dem till utlandet och de skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dem, -vilka dina rättigheter är, -hur du kan lämna in ett klagomål, -var vi erhöll dina personuppgifter från samt -om vi har genomfört något automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering), såväl som relaterad information.

Det enklaste sättet att skaffa denna information är att aktivera funktionen ”Ladda ner min data” som du hittar under Historik. Du kommer att få en kopia av alla transaktionsuppgifter och en uttömmande sammanfattning av alla uppgiftskategorier, deras källor och mottagare, alla behandlingssystem, deras syften, och lagringsperioder. Om denna information inte är det du letade efter eller skulle om du vill erhålla annan information eller begära denna information i ett annat format, kan du kontakta oss på sar@leovegas.com. På liknande sätt gäller att om dessa funktioner av någon anledning inte är tillgängliga (t.ex. av tekniska skäl) eller om du oavsett orsak inte vill använda dem kan du skicka din förfrågan till oss på sar@leovegas.com.

Vid sådan begäran ska vi (utan att detta medför en negativ inverkan på andras rättigheter och friheter, inklusive våra egna) ge dig ytterligare information och/eller en kopia av de personuppgifter som behandlas inom en månad efter mottagandet av förfrågan. Denna period kan förlängas med två månader vid behov, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. Vi ska informera dig om sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av förfrågan, tillsammans med orsakerna till förseningen.

5.8.2 Din rätt till rättelse Även om alla rimliga ansträngningar kommer att utnyttjas för att hålla dina personuppgifter uppdaterade, uppmanar vi dig att informera oss omedelbart om eventuella ändringar. Om det gäller din bostadsadress och telefonnummer kan du meddela oss om ändringen genom att uppdatera din Profil med eventuella ändringar av personuppgifter. Om ändringen avser uppgifter som inte kan ändras genom att ändra din Profil måste du kontakta oss. För detta ändamål har du rätt att be oss att rätta felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig. Vi kan behöva utföra åtgärder för att verifiera uppgifternas korrekthet innan de rättas.

5.8.3 Din rätt till radering (rätt att bli bortglömd) Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter, och vi ska tillmötesgå din begäran utan dröjsmål, men endast om:

-personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller -du har tagit tillbaka ditt samtycke (i de fall då vi behandlar dem baserat på ditt samtycke) och vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter eller -du har utövat din rätt att göra invändningar (se förklaringen nedan) framgångsrikt eller -dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt eller -det finns en rättslig förpliktelse som vi måste efterleva eller -det förekommer särskilda omständigheter i samband med vissa rättighet för barn.

Oavsett fallet ska det inte vara juridiskt bindande för oss att efterleva din begäran om radering om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för: -efterlevnad av en rättslig förpliktelse som vi är föremål för (inklusive men inte begränsat till våra skyldigheter avseende uppgiftslagring) eller -för att upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

Det finns andra rättsliga grunder som ger oss rätt att vägra en begäran om radering, även om de två ovanstående är de mest sannolika grunderna som vi kan åberopa för att neka en sådan begäran. Du kan begära radering genom att kontakta oss.

5.8.4 Din rätt till begränsning av behandling Du har rätt att be oss begränsa (dvs. lagra men inte behandla på annat sätt) behandlingen av dina personuppgifter, men endast om: -dina personuppgifters korrekthet ifrågasätts (se rätt till rättelse ovan) under en period som ger oss möjlighet att verifiera personuppgifternas korrekthet eller - behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter eller - vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in för, men du behöver personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk eller - du utövade din rätt att göra invändningar och verifiering av våra rättsliga grunder att åsidosätta dina invändningar pågår. Efter din begäran om begränsning, med undantag för lagring av dina personuppgifter, har vi endast rätt att behandla dina personuppgifter: - om vi har ditt samtycke eller - för att upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk eller - för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller - på grund av viktigt allmänintresse.

Du kan begära begränsning genom att kontakta oss.

5.8.5 Din rätt till dataportabilitet Du har rätt att be oss att tillhandahålla dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format eller (om det är tekniskt möjligt) få det flyttat direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt. Denna rätt ska endast gälla om: - behandlingen baseras på ditt samtycke eller på utförandet av ett avtal med dig och - behandlingen genomförs automatiserat.

Du kan i stor utsträckning utöva denna rätt genom att aktivera funktionen ”Ladda ner min data" under 'Historik'. För varje begäran utöver de uppgifter som tillhandahålls på så sätt eller om du vill att vi ska hjälpa dig med den faktiska överföringen av sådana uppgifter till annan operatör bör du kontakta oss. Kontakta oss om du är kund hos en annan speloperatör och vill ha dina uppgifter flyttade till oss. Observera i detta sammanhang att trots någon rätt att använda portabilitet förväntas du fortfarande tillhandahålla alla registrerings- och kontaktuppgifter på grund av kraven i vår kundregistrerings-/anmälningsprocedur.

5.8.6 Din rätt att göra invändningar mot viss behandling 
I de fall där vi endast behandlar dina personuppgifter när detta är 1.) nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell behörighet som innehas av oss eller 2.) när behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part (så som anges i tabellen i punkt 3.2 ovan) har du rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

När dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att göra invändningar när som helst mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket omfattar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

Observera att när vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra ett avtal, när det är nödvändigt för efterlevnad av en rättslig förpliktelse som vi är föremål för eller när det är nödvändigt för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen, ska denna allmänna rätt att göra invändningar inte existera. Med avseende direktmarknadsföring av egna varor och tjänster, inklusive relaterad profilering, kan du göra invändningar mot behandlingen när som helst, genom att kontakta oss eller genom att ändra dina inställningar på sidan Profil – Inställningar.

5.8.7 Din rätt att återkalla ditt samtycke (när vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke)
 I de fall då vi behandlar baserat på ditt samtycke _(som vi aldrig kommer att förutsätta)_, men som vi har erhållit på ett klart och tydligt sätt från dig, HAR DU RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST** på samma sätt som du har lämnat det till oss.

Om du utövar din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (genom att skriva till oss på den fysiska adressen eller e-postadressen nedan) kommer vi att fastställa om det på det stadiet finns en alternativ rättslig grund för behandling av dina personuppgifter (t.ex. baserat på en rättslig förpliktelse som vi är föremål för) där vi skulle vara rättsligt behöriga (eller till och med skyldiga) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke och i så fall meddela dig i enlighet därmed.

När vi ber om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar till att ge oss nödvändiga uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla begärda tjänster kommer vi inte nödvändigtvis att kunna tillhandahålla dig sådana tjänster (i synnerhet om samtycke är den enda rättsliga grund som är tillgänglig för oss).

I klartext innebär detta att samtycke är inte den enda grund som ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter. I det föregående avsnittet beskrev vi de olika grunder som vi litar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål.

5.8.8 Din rätt att framföra ett klagomål
 Du har också rätt att framföra klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten för dataskydd. Den behöriga myndigheten på Malta är Office of the Information and Data Protection Commissioner (OIDPC). Vi ber dig om att först försöka lösa eventuella tvister med oss (även om du, så som framställs ovan, har rätt att kontakta den behöriga myndigheten när som helst).

5.8.9 Vad vi kan behöva från dig
 När du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare uppgifter i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

5.8.10 Tidsgräns för svar Vi försöker besvara alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

5.8.11 Olika varumärken LeoVegas driver även sin spelverksamhet under andra varumärken. För att du ska kunna utöva dina rättigheter enligt ovan och för att tydligheten och läsbarheten av vårt svar ska överensstämma, kommer vi initialt följa förfrågningarna med avseende för uppgifter som behandlas under varumärket från vilken begäran ursprungligen kommer från. Om du önskar att din förfrågan ska följas med avseende av alla varumärken som LeoVegas driver verksamhet för, var god och nämn detta i din förfrågan.

5.9 Automatiserad behandling – profilering

5.9.1 Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på ansvarsfullt spelande Baserat på tillämpliga lagar och licensvillkor har LeoVegas en rättslig förpliktelse att övervaka sina spelare för att identifiera personer som kan uppleva eller riskerar att utveckla problem med sitt spelande och samverka med dem för att erbjuda hjälp eller stöd. För detta ändamål och för att uppfylla denna förpliktelse har LeoVegas, med hjälp av historiska data som beskriver spelares beteenden, i synnerhet vissa uppgifter om ansvarsfullt spelande, transaktions- och användningsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter, upprättat regler om vem som sannolikt kommer att drabbas av spelberoende som basis för att sedan vidta relevanta åtgärder. Vårt tillvägagångssätt är baserat klassificeringsträd, eftersom de möjliggör tydlig tolkning av varför spelare klassificeras som potentiella spelberoende. Baserat på data som beskriver unika spelare ger algoritmen oss en beräknad sannolikhet för spelberoende. Beslut som är baserade på förutsägelsen fattas inte automatiskt utan mänskligt ingripande.

5.9.2 Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling för segmenteringsändamål Genom att använda de historiska data som spelarna genererade under de två första dagarna bedömer vi vilket spelarsegment du kan tillhöra. Bortsett från kön, land och ålder använder vi inga andra personidentifierande uppgifter som data till modellen. Beslut som är baserade på förutsägelsen fattas inte automatiskt utan mänskligt ingripande. Processen är baserad på vår efterlevnad av en rättslig förpliktelse och med avseende på erbjudanden, på LeoVegas berättigade intresse av att tillhandahålla spelarna upplevelser med hög kvalitet. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra inställningarna i ditt konto.

5.9.3 Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på direktmarknadsföringssegment Genom att använda dina transaktions- och användningsuppgifter och vissa registreringsuppgifter som kön, land, födelsedatum och din övergripande interaktion med våra tjänster analyserar och upprättar vi olika segment med kunder. Dessa segment behandlas sedan manuellt för att säkerställa att vi erbjuder de erbjudanden som är lämpligast för våra kunder. Dessa beslut fattas inte automatiskt utan mänskligt ingripande. Processen är baserad på LeoVegas berättigade intresse med avseende på att erbjuda spelarna anpassade kvalitetsupplevelser. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra inställningarna i ditt konto.

5.9.4 Meningsfull information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på sportrisksegment LeoVegas behandlar dina sportrisksegment manuellt så som fastställs av sportsbook-leverantören Kambi. Sportrisksegmenten fastställs av Kambi baserat på automatiserad profilering som utförs av Kambi. De använder automatiserad behandling för att föreslå en riskprofil, men en sådan riskprofil bekräftas eller ändras av Kambis personal. I samband med tillhandahållandet av sina tjänster använder Kambi automatiserad riskhanteringsteknik för att bedöma risken för särskilda spelaktiviteter. Om du försöker göra en insats som hamnar utanför de parametrar som är förknippade med din riskprofil flaggas insatsen för granskning av Kambis personal. I syfte att skydda dina rättigheter och intressen ger Kambi dig möjlighet att ifrågasätta alla beslut som de fattar om din riskprofilering eller att göra invändningar mot vår användning av profilering. Kontakta oss (LeoVegas) i detta avseende. Mer information om behandlingsaktiviteter som utförs av Kambi finns i Kambis integritetsmeddelande här.

5.9.5 Betydande information om den logik som används i automatiserad behandling med avseende på spelrekommendation Genom att använda din transaktions- och användningsdata ger vi dig en lista över spel som är anpassade efter din preferens. Systemet bestämmer din affinitet mot olika spel och generaliserar dina inställningar till inte än visade spel. Genom att ranka de beräknade inställningarna beställs produktion av en lista över spel som sen kan användas för rekommendationer.

Spelrekommendationen produceras utan mänsklig intervention. Processen är baserad på LeoVegas legitima intresse när det gäller att tillhandahålla anpassad, kvalitativ upplevelse för spelarna.

5.10 Cookies Vår webbplats använder cookies. Om du behöver mer information om vad cookies är, vilka cookies vi använder, hur och varför vi använder cookies och hur du kan styra vilka cookies som släpps kan du läsa vår Cookie policyhttps://www.gogocasino.com/terms/cookie-policy

6. Klagomål

6.1 Om du har ett klagomål kan du ringa LeoVegas på +356 2778 1878 eller kontakta oss via live chatt. Vi kommer att besvara dig inom tio dagar förutsatt att det inte förekommer externa faktorer som orsakar en försening.

6.2 LeoVegas kommer att vidta rimliga åtgärder för att lösa ett rapporterat ärende utan dröjsmål.

6.3 Om du har en fråga avseende någon transaktion eller webbplatsen kan du också kontakta LeoVegas på +356 2778 1878 eller kontakta oss via live chatt med detaljerad information om frågan. Vi kommer att granska alla frågeställda eller omtvistade transaktioner.

6.4 Observera att även om LeoVegas är den operatör som erbjuder dig spelen har LeoVegas inte levererat eller utvecklat spelen och har därför inte äganderätten till dessa spel.

6.5 I syfte att skydda dig och för att säkerställa att LeoVegas ger dig bästa möjliga service kan telefonsamtal och annan relevant kommunikation mellan dig och LeoVegas spelas in och/eller övervakas.

6.6 LeoVegas kommer inte att tolerera nedsättande, oegentligt eller våldsamt uppförande eller uttalanden som är hotande, vulgära, nedvärderande eller stötande på annat sätt. Om du uppför dig på något sådant sätt mot LeoVegas medarbetare (så som LeoVegas fastställer efter eget gottfinnande) förbehåller LeoVegas sig rätten att spärra och/eller stänga ditt konto och stoppa all kommunikation och/eller alla svar från LeoVegas och/eller vidta andra åtgärder som kan anses vara lämpliga, inklusive rapportering till relevanta lokala myndigheter och polisen.

7. Begränsning av skadeståndsansvar och spelares pengar

7.1 Du går in på och använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti vare sig uttrycklig eller underförstådd.

7.2 Utan att vara till men för allmängiltigheten i den föregående bestämmelsen gäller att LeoVegas, dess styrelseledamöter, medarbetare, partner, tjänsteleverantörer:

7.2.1 inte garanterar att programvaran, webbplatsen eller spelen är lämpliga för deras syften,

7.2.2 inte garanterar att programvaran, webbplatsen eller spelen är fria från fel,

7.2.3 inte garanterar att webbplatsen och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott,

7.2.4 inte ska vara ansvariga för förluster, kostnader, utgifter eller skadestånd av något slag, vare sig direkta, indirekta, särskilda, påföljande, tillfälliga eller på annat sätt, som uppstår i samband med din användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen.

7.3 Du samtycker härmed till att fullständigt gottgöra och hålla LeoVegas, dess styrelseledamöter, medarbetare, partner och tjänsteleverantörer skadeslösa med avseende på alla kostnader, utgifter, förluster, skador, anspråk och skadeståndsansvar oavsett hur de orsakas och som kan uppstå i samband med din felaktiga användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen i strid mot dessa villkor.

7.4 LeoVegas kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från LeoVegas egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om LeoVegas skulle bli insolvent.

8. Rapportering mot pengatvätt

8.1 Om du får kännedom om några misstänkta aktiviteter som är relaterade till spelen på webbplatsen måste du omedelbart rapportera det till LeoVegas.

8.2 LeoVegas kan stoppa, spärra eller stänga ditt medlemskonto och hålla inne pengar om det uppstår misstankar om pengatvätt i enlighet med någon tillämplig lag om förhindrande av pengatvätt.

9. Överträdelser, skadestånd och uppsägning

9.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om LeoVegas har skälig orsak att misstänka att du har brutit mot dem förbehåller LeoVegas sig rätten att låta bli att öppna eller att stoppa eller stänga ditt medlemskonto, hålla inne vinster på ditt medlemskonto och använda sådana pengar på ditt medlemskonto för att reglera eventuella skadestånd som uppstår i detta avseende.

9.2 Om LeoVegas misstänker att du deltar i olagliga eller bedrägliga aktiviteter när du använder webbplatsen eller att du bryter mot detta avtal eller att du har problem med fordringsägare eller på annat sätt som är till men för vår verksamhet kan helt efter eget gottfinnande vi frysa eller säga upp ditt medlemskonto eller avbryta eventuella insatser.

9.3 Du bekräftar att LeoVegas efter eget gottfinnande kan fatta beslut om att temporärt eller permanent blockera din användning av webbplatsen om du har brutit mot dessa villkor, utan någon som helst rätt till ersättning eller något annat för dig.

10. Immateriella rättigheter

10.1 LeoVegas Gaming plc är den enda innehavaren av varumärket LeoVegas och logotypen för LeoVegas. All obehörig användning av varumärket LeoVegas och logotypen för LeoVegas kan leda till åtal.

10.2 www.gogocasino.com är webbadressen till LeoVegas och det är inte tillåtet att använda denna webbadress på någon annan webbplats eller digital plattform utan föregående skriftligt medgivande.

10.3 LeoVegas är innehavaren och den rättmätiga licenstagaren av rättigheterna till tekniken, programvaran och affärssystemen på denna webbplats.

10.4 Innehållet på och sammansättningen av LeoVegas webbplats är föremål för copyright © och databasrättigheter som tillhör LeoVegas International, Malta. Med ensamrätt. Upphovsrätten till denna webbplats, inklusive all text, grafik, kod, filer och länkar, tillhör LeoVegas International, Malta och webbplatsen får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan vårt skriftliga medgivande. Därför ger din registrering på och användning av vårt system ingen som helst rätt till de immateriella rättigheter som ingår i vårt system.

10.5 Länkar till webbplatsen och någon av sidorna på den får inte läggas upp på någon annan webbplats utan föregående skriftligt medgivande från LeoVegas.

10.6 Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka några LeoVegas-webbsidor eller något innehåll på dem. All obehörig användning eller reproduktion kan leda till åtal.

11. Gällande lag och lösning av tvister
LeoVegas bedriver sin verksamhet enligt Maltas lagar och förordningar. Användarna samtycker till att domstolarna på Malta kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla eventuella tvister eller anspråk som är relaterade till dessa villkor.

12. Avskiljbarhet Om det fastställs att någon del av detta avtal är ogiltig enligt lag, ska de återstående delarna av detta avtal fortsätta att gälla, såvida inte borttagningen av en sådan ogiltig del leder till en fundamental förändring av en parts rättigheter eller skyldigheter.

13. Fullständigt avtal och tillåtlighet

13.1 LeoVegas förbehåller sig rätten att överlåta eller på annat lagligt sätt överföra detta avtal. Du kommer inte att ha rätt att överlåta eller överföra detta avtal på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från LeoVegas.

13.2 Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och LeoVegas med avseende på webbplatsen (med undantag för ett fall av bedrägeri) och det ersätter varje tidigare eller samtida kommunikation och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och LeoVegas med avseende på webbplatsen.

13.3 En utskriven version av detta avtal och av något meddelande som lämnas i elektronisk form ska vara tillåtna i domstols- eller administrativa förfaranden som baseras på eller är relaterade i samma utsträckning till detta avtal och föremål för samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen har genererats och upprätthållits i utskriven form.

14. Allmänna regler för spel

14.1 Du kan endast göra en insats om du har registrerat dig och är innehavaren av ett medlemskonto. Du måste också ha tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för att kunna göra insatsen.

14.2 LeoVegas bibehåller rätten att sluta erbjuda ett spel. Alla insatser som har gjort på ett sådant spel kommer att återbetalas till respektive spelare.

14.3 Insatsen kommer att regleras av den version av villkoren och reglerna för vadhållning som gäller när insatsen accepteras.

14.4 En insats anses vara accepterad så snart den tas emot i LeoVegas system, valideras och behandlas. Sedan skickas en bekräftelse till din enhet eller dator med ett unikt nummer och en tidsangivelse.

14.5 LeoVegas bibehåller rätten att neka till att acceptera insatser på något spel utan att tillhandahålla någon orsak.

14.6 Listan med alla insatser och deras detaljer är tillgänglig för dig på webbplatsen när du har loggat in.

14.7 Om LeoVegas beslutar att stänga ditt konto kommer det inte att leda till att redan gjorda insatser ogiltigförklaras, utan eventuella vinster kommer att betalas ut till dig förutsatt att det inte förekommer misstankar om bedrägeri.

14.8 Du kan inte ändra, återkalla eller avbryta en insats som har gjorts och bekräftats.

14.9 När du gör en insats bekräftar du att du har läst och förstår alla villkor och regler för spel som erbjuds av LeoVegas fullständigt så som de framställs på webbplats.

14.10 Vinster kommer att sättas in på ditt konto efter att slutresultatet har bekräftats. LeoVegas förbehåller sig dock rätten att behålla eventuella vinster om det förekommer en utredning om resultatet av en händelse som resultat av en misstanke om att brottsliga aktiviteter kan ha påverkat händelsens resultat. Om en otillåten aktivitet bekräftas bibehåller LeoVegas rätten att ogiltigförklara alla relaterade insatser och eventuella vinster som uppstår därigenom.

14.11 Om LeoVegas får kännedom om att du har gjort ett antal insatser från olika konton som du har öppnat på otillåtet sätt kommer alla insatser att ogiltigförklaras. LeoVegas bibehåller rätten att vidta ytterligare åtgärder så som bedöms vara nödvändigt.

14.12 Om insatser som överstiger eventuella framställda gränser accepteras av misstag kommer det överskjutande beloppet att åsidosättas. Sedan görs insatsen med det beloppet avdraget, varvid mellanskillnaden återbetalas till parten eller motparten för insatsen.

14.13 Ibland kan kommunikationsfel inträffa. Insatser bekräftas endast när de tas emot av LeoVegas servrar på Malta. Om det skulle uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du har gjort en insats och den har tagits emot av LeoVegas servrar kommer den fortfarande att betraktas som giltig. Du får information om att insatsen har accepterats när kommunikationen har återupprättats, varvid den redan kan ha varit utnyttjad. Du kommer också att få information om den gjorda insatsens resultat. Om den erbjudna insatsen inte tas emot av LeoVegas servrar kommer den inte att satsas och då kommer insatsens belopp inte att dras från ditt konto hos oss.

14.14 Om det uppstår ett avbrott i ett spel (t.ex. på grund av att vi oavsiktligt kopplas ned från din utrustning eller om vårt spelsystem plötsligt stängs av) kommer du att få möjlighet att avsluta spelandet så länge inget annat anges i spelets regler eller reglerna för vadhållning som är tillämpliga för spelet i fråga. Spelet kommer att upphöra om det inte har avslutats inom 90 dagar.

14.15 Om ett spel startas, men misslyckas eller ger ett inexakt resultat på av ett fel i programvaran för hantering av spelkonton och/eller i spelet och/eller i slumpvalsgeneratorn kommer alla insatser och vinster från det spelet att upphävas, varvid spelkontots saldo återställs till innehavet innan spelet startade.

14.16 Om din session hos LeoVegas kopplas ned under ett pågående spel kommer insatsbeloppet att återbetalas till ditt spelkonto. Om tillämpligt kommer beloppen för icke gjorda insatser att återbetalas till ditt spelkonto, medan bekräftade insatser behandlas och vinster sätts in på ditt spelkonto. Avbrutna spel eller andra fel kommer inte att ha negativ inverkan på ditt medlemskonto eller spelsaldo.

14.17 LeoVegas arbetar för att inte göra några misstag när vi utfärdar utbetalningstabeller. Om något oavsiktligt misstag inträffar förbehåller LeoVegas sig rätten att ändra utbetalningarna när händelsen har avslutats (om tillämpligt).

14.18 Om LeoVegas av någon orsak krediterar ditt konto felaktigt har du ansvaret för att omedelbart underrätta LeoVegas om felet och återbetala det felaktiga beloppet till LeoVegas.

14.19 Om det förekommer ett fel i programvaran eller RNG kommer insatsen att ogiltigförklaras och insatsbeloppet att återbetalas till dig.

14.20 LeoVegas återbetalningspolicy ska inte påverka några återbetalningar. Det förblir dock helt upp till ledningen att fastställa om en begäran om återbetalning av en utförd insättning ska övervägas.

14.21 Detaljerade regler för casinot finns i avsnittet casinoregler.