GoGoCasinoGoGoCasino

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 31 Oktober 2023 Version 1.0.

INLEDNING

Välkommen till GoGo Casino - Gazelle Co. Limited integritetspolicy relaterad till de tjänster (t.ex. spel) som tillhandahålls via https://www.gogocasino.com/sv-se/ och/eller aktuella lokala landskod webbplatser och/eller eventuella underwebbplatser och/eller associerade domäner (och/eller subdomäner) och eventuella relaterade programvaror (”webbplats”, ”hemsida”), där personuppgifter om dig behandlas av samma aktör.

GoGo Casino - Gazelle Co. respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter och behandla dem i enlighet med dem gällande lagarna – i synnerhet: all lagstiftning eller alla instrument för dataskydd som är tillämpliga i det territorium där vår etablering är belägen eller som kan tillämpas på grund av territoriell eller extraterritoriell räckvidd i de territorier där våra tjänster görs tillgängliga.

Sammanfattningsvis anser vi att följande information i integritetspolicyn är mest relevant för dig:

 • Syftet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänster, tillåta dig åtkomst till webbplatsen, efterleva våra rättsliga skyldigheter såsom penningtvättsbekämpning och ansvarsfullt spelande, upptäcka och förebygga bedrägerier samt utveckla vår verksamhet kommersiellt (t.ex. via direktmarknadsföring, analyser)
 • Personuppgiftsansvarig: När vi behandlar dina personuppgifter fungerar GoGo Casino - Gazelle Co. som personuppgiftsansvarig
 • Dina rättigheter: Du har ett antal rättigheter enligt gällande lagar, i synnerhet en rätt att göra invändningar mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom direktmarknadsföring av våra egna varor och tjänster, segmentering, lojalitetsprogram och riskhantering. Då vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke kan du dra tillbaka det när som helst. Du har också rätt att få tillgång till alla personuppgifter som behandlas och rätt att radera de data som inte längre är nödvändiga.
 • Konsekvenser av bearbetningen: Behandling av personuppgifter kommer att resultera i tillhandahållande av tjänster (eller förneka detsamma om vissa uppgifter inte tillhandahålls), ta emot marknadsföringskommunikation, segmentering med avseende på riskkategorier eller bonusar och liknande erbjudanden.

Vi rekommenderar dock att du läser hela denna integritetspolicy noggrant. För att underlätta din orientering är detta innehållet i denna integritetspolicy:

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 • Syftet med denna integritetspolicy
 • Personuppgiftsansvarig
 • Kontaktuppgifter
 • Ändringar i integritetspolicyn.
 1. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
 • Personuppgifter
 • Uppgifter erhållna från dig
 • Uppgifter erhållna från andra källor
 • Särskilda kategorier av personuppgifter
 • Om du inte tillhandahåller uppgifter
 • Användarnamn
 1. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 • Allmänna ändamål
 • Detaljerade ändamål och rättslig grund
 • Direktmarknadsföring
 1. LAGRING
 • Kriterier som används för att bestämma lagringstiden
 • Information om våra lagringsperioder.
 1. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER
 • Personuppgiftsbiträden
 • Godkända utlämnanden
 • Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande
 • Gruppföretag/övriga varumärken för bekämpning av penningtvätt (AML)
 • Delning av uppgifter mellan varumärken för bekämpning av penningtvätt och för ansvarsfullt spelande
 • Omstrukturering av företaget
 • Gemensamt personuppgiftsansvariga
 1. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

 2. DATASÄKERHET

 3. DINA RÄTTIGHETER UNDER DATASKYDDSLAGAR

 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till borttagning (rätt att bli bortglömd)
 • Rätt till begränsning av data
 • Rätt till dataöverföring
 • Rätt att göra invändningar mot viss behandling
 • Rätt att återkalla samtycke
 • Rätt att framföra ett klagomål
 • Vad vi kan behöva från dig
 • Tidsgräns för svar
 • Olika varumärken.
 1. AUTOMATISK BEHANDLING – PROFILERING
 • Ansvarsfullt spelande, profilering
 • Profilering för bekämpning av penningtvätt
 • Loyalitets-profilering
 • Direktmarknadsföringsprofilering
 • sportspelsprofilering för risksegmentering
 • Spelrekommendation
 1. COOKIES

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

1.1. Syftet med denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom eller i samband med din användning av denna webbplats och våra tjänster.

I denna integritetspolicy anges detaljer och villkor för att samla in och behandla dina personuppgifter och information i enlighet med transparens-principen från applicerbara dataskyddsförordningar.

Denna webbplats är inte avsedd för barn, och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn (under 18 år).

1.2. Personuppgiftsansvarig

GoGo Casino - Gazelle Co. Limited är en juridisk enhet som ingår i LeoVegas Mobile Gaming Group och personuppgiftsansvarig och ansvarig för dina personuppgifter (kallad ”Personuppgiftsansvarig”, ”Vi”, ”vi”, ”oss” eller ”våra” i denna integritetspolicy).

Vi har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta integritetsmeddelande. Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuella önskemål om utövande av rättigheter, var vänlig kontakta oss eller dataskyddsombudet med hjälp av uppgifterna nedan.

1.3. Kontaktuppgifter

Vårt mål är att alltid vara så tydliga och öppna som möjligt, men skulle du ändå behöva något förtydligande om denna integritetspolicy eller en specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter för en specifik behandling, tillhandahåller vi gärna den information som du kan behöva.

Våra fullständiga detaljer är:

Allmän e-postadress: privacy@leovegasgroup.com

E-postadress dataskyddsombud: dpo@leovegasgroup.com

Postadress: GoGo Casino - Gazelle Co. Limited, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta

1.4. Ändringar i integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till och/eller ta bort delar av denna integritetspolicy när som helst. Du kommer att informeras av oss i förväg om materiella ändringar i denna integritetspolicy (liksom andra villkor som avser webbplatsen).

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

2.1. Personuppgifter: betyder all information som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar individ.

När det inte är möjligt för oss att använda anonyma och/eller anonymiserade uppgifter (på ett sätt som inte identifierar användare av webbplatsen eller kunder som använder våra tjänster), har vi ändå åtagit oss att alltid skydda din integritet och upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

2.2. Uppgifter erhållna från dig: Vi samlar in från dig, genom interaktion med dig eller genom din interaktion med oss eller våra tjänster, olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

a. Registreringsdata tillhandahållen av dig när du registrerar och/eller öppnar ditt medlemskonto (som förklaras mer utförligt i våra T&Cs) inklusive förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, födelsedatum, land där du har ett gällande personnummer eller motsvarande identifikation där så godkänns eller krävs enligt lagen, kön, land.

b. Kontaktuppgifter omfattar fast adress, e-postadress och telefonnummer.

c. Identifierings- och verifieringsuppgifter (penningtvätt/granskning, s.k. Due Diligence/uppgifter om kundkännedom, s.k. KYC) som inkluderar ditt namn, efternamn, fast adress och bevis, ålder, nationalitet, familjemedlemmar och närstående (inklusive deras KYC-uppgifter om så krävs), utbildning och kvalifikationer, skolor/universitet som du gått på, anställningshistoria och uppgifter, medverkan i media, finansiell statusinformation (t.ex. bankutdrag, inkomstkälla och källa till rikedom, skatteuppgifter), maskerade kreditkortsuppgifter, bevis på äganderätt av e-plånbok såsom Netller, Skrill, PayPal, Paysafe, identification som gäller inom territoriet där det krävs enligt lag, KYC-dokumentation (t.ex. ID-kort, fullmakt).

d. Uppgifter om ansvarsfullt spelande (RG) inklusive namn, efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer, land, födelsedatum, land där du har ett gällande personnummer eller motsvarande identifikation där så godkänns eller krävs enligt lagen, överkomlighetsgränser (i tillämpliga fall), godkända transaktioner (insättningar och uttag), nekade transaktioner (insättningar och uttag), identifierings- och verifieringsuppgifter, självuteslutningsuppgifter.

e. Självuteslutningsuppgifter inkluderar uppgifter som gäller dig och din självuteslutning, t.ex. dina registrerings- och kontaktuppgifter och dina självuteslutningsuppgifter, såsom anledning, start och datum, användning av självuteslutningsverktyg som uteslutningar, sessionsgräns, förlustgräns, satsningsgräns, insättningsgräns, verklighetskontroll.

f. Betalningsuppgifter omfattar uppgifter om bank-/betalkonto samt information avseende en transaktion såsom valuta, plats, belopp/värde, kund-IP, användar-ID, token.

g. Transaktions- och användningsdata genererad genom din användning av våra tjänster (t.ex. spelning av spel) och inkluderar betalningar till och från dig (insättningar, uttag, misslyckade insättningar och återkallade uttag) och andra detaljer om tjänster du har köpt från oss (till exempel satsningar, insatser(verkliga och bonus), vinster), datum och tid för transaktionerna, kontosaldon (bonus och verkligt), använda bonusar (konvertering och förverkande), bonusomsättning, bonusbalans, använda kanaler, spelade transaktionsspel, språk, land, kontosaldon.

h. Inloggningsuppgifter omfattar internetprotokoll (IP) adress, dina inloggningar (första inloggning senaste inloggning, senast misslyckade inloggning), inloggningslängd, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer av plug-in för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt våra tjänster.

i. Profildata omfattar interna anteckningar till ditt konto, intressen, preferenser, feedback, information om evenemang som du har deltagit i; dina önskemål om huruvida du vill delta i evenemang och vilken typ av evenemang du föredrar; eventuella bonus-/kontantrabattserbjudanden, eller bonuspreferenser du har erbjudits eller gynnats av; om du har fått några presenter, och dina preferenser angående vilken typ av gåvor du vill få; dina önskemål om kontaktkanaler; information om dina hobbyer och intressen.

j. Marknadsföringsuppgifter omfattar dina preferenser angående hur du tar emot marknadsföring från oss (välj/välj bort), samt dina kontakt- och registreringsuppgifter.

k. Övriga kommunikationsuppgifter som vi tillhandahållit i din kommunikationen med oss (via inspelade samtal, chattar, e-post eller sms) som kan innehålla olika uppgifter såsom dina avsikter, intressen, klagomål, preferenser, samt intern kommunikation och anteckningar.

l. Analysuppgifter inkluderar olika uppgifter som vi tillhandahållit med respekt i användning av vår webbplats och tjänster, såsom ditt spelar-ID, språk, plats, webbläsardata, använda kampanjer, kanaler som används, enhet, betalningsleverantör, transaktions- och användningsuppgifter och vid fall av förvärvsanalyser online även besökta sidor, klickade vykort, rulldjup. Vissa uppgifter samlas in med hjälp av cookies och/eller liknande spårteknik - se vidare avsnittet ”Cookies”.

2.3. Uppgifter från olika källor

2.3.1. Vi samlar in information för bekämpande av penningtvätt/finansiering av terrorism (CFT)-syften på bakgrunden av spelaren, allmän inromation, från tredjepartsleverantörer (privata företag som arbetar med de flesta offentliga källor), Bisnode, TransUnion International UK Limited, Schufa, (detta kommer inte att påverka ditt kreditbetyg negativt). GBG Group, Mitek och som inkluderar information om spelare är en politiskt utsatt person och om några internationella och/eller finansiella sanktioner har ålagts och/eller information om något företags- eller egendomsägande, domstolsbedömning och/eller insolvens, och med avseende på svenska spelare även skatteinformation i syfte att fastställa källans källa och källa till förmögenhet under penningtvättsbekämpning-riskövervaknings- och due diligence-processen. Dessutom används bakgrundsinformation genom att använda så kallade OSINT-analyser (Open Source Intelligence) insamlade från offentliga källor (t.ex. Google-sökning, alla sociala medietjänster såsom Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn och andra tjänster/webbplatser som pipl.com, https://www.zopla.co.uk/, https://www.glassdoor.com, https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house, https://www.ratsit.se/, https://www.ratsit.se/ ).

2.3.2. För att uppfylla våra lagliga skyldigheter enligt gällande lagar och licensvillkor, när tillämpligt, samlar vi även självuteslutande data från andra licensierade speloperatörer som tillhör samma koncern av företag som personuppgiftsansvarig (LeoVegas Mobile Gaming Group). På samma sätt använder den personuppgiftsansvarige självuteslutningsdata som samlats in med avseende på andra varumärken under vilka den personuppgiftsansvarige driver sin licensierade spelverksamhet.

2.3.3. Om en spelare är registrerad på ett nationellt självuteslutningsregister (inkl. utan begränsning GAMSTOP, ROFUS, spelpaus.se, RUA) tas även vissa självuteslutningsuppgifter emot från ett sådant register. I synnerhet information om huruvida du är självutesluten eller ej. Denna information mottages när du loggar in. Registrering på ett sådant register innebär att du inte kan registrera dig hos den personuppgiftsansvarige och du kommer inte att kunna logga in på ditt medlemskonto. Du kommer inte heller att få några kommersiella meddelanden till dig personligen.

2.3.4. Profildata (hobbyer, intressen) samt offentliga interaktioner på sociala medier som är relaterade till eller relevanta för den Personuppgiftsansvariges tjänster samlas också in genom sökning eller analys av offentligt tillgängliga källor som Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram, Google-sökning.

2.3.5. För att förhindra och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra system (t.ex. användning av VPN), vissa inloggningsdata, t.ex. IP-adress, enhetsmodell/-typ, webbläsarinformation, operativsystem och andra identifieringsdata från en enhet erhålls och bearbetas av oss genom att använda en tjänst av leverantör av bedrägeribekämpning från tredje part.

2.3.6. Där vår sportbok är tillgänglig får vi information om ditt sportrisksegment (Sports Risk Data) från vår Sportsbook-leverantör Kambi Group plc (”Kambi”). All information om dess bearbetningsaktiviteter kan hittas här: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice. Eftersom Kambi inte tar emot en spelares riktiga namn eller e-postadress och inte behandlar några personuppgifter från spelarna på en identifierad basis, vänligen kontakta oss om du har några frågor om hur Kambi behandlar din personliga information eller om du vill utöva något av dina registrerade rättigheter.

2.3.7. För att förenkla registreringsförfarandet, kan en separat process så som i) BankID eller liknande, /ii) Facebook connect, / iii) Google sign-in, / iv) Apple Pay, / v) Trustly eller, / vi) liknande Pay and Play alternativ användas för identifiering och verifiering. Om en sådan process används, när auktoriseringen och tillgåmngen till nödvändig information är tillhandahållen av dig när du registerar dig kommer personlig data (registerings- och kontaktuppgifter) automatiskt överföras till spelarprofilen från ebventuell tredje part för att främja din registering. Användandet av sådan data specificeras ytterliagre i denna integritetspolicy.

2.4. Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter). Men av erfarenhet kan vi inte utesluta att du, efter eget gottfinnande, skickar oss sådana uppgifter i din kommunikation med oss.

Observera att även om ID-kort behandlas, så hanteras bilderna däri inte tekniskt för att tillåta eller bekräfta en unik identifiering eller matchning. Därför ska sådana uppgifter inte betraktas som biometriska uppgifter (särskild kategori av uppgifter).

2.5. Om du inte tillhandahåller personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifterna, kan vi kanske inte utföra det avtal vi har eller försöker ingå med dig (till exempel, att förse dig med våra tjänster).

2.6. Användarnamn

Se till att ditt användarnamn inte innehåller några personligt identifierbara uppgifter, eftersom användarnamnet delas med vissa partners och under delningen av användarnamnet betraktas det inte separat som personuppgift. Vänligen kontakta oss om ditt användarnamn innehåller personligt identifierbara uppgifter, så vi kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter och vägleda dig om hur du ändrar användarnamnet.

3. VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

3.1. Vi använder endast dina personuppgifter när lagen så tillåter. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • För att du ska kunna delta i spel och för att vi skla kunna tillhandahålla tillhörande tjänster till dig
 • För att du ska kunna komma åt och använda webbplatsen
 • Av juridiska och rättsliga skäl, för att följa våra lagliga skyldigheter och licensvillkor, som exempelvis penningtvätt och ansvarsfullt spelande
 • För identifierings- och verifikationsändmål
 • För att identifiera och upptäcla ologaligt beteende
 • För ändamål som utgör ett legitimt intresse för den personuppgiftsansvarige avseende direktmarknadsföring av egna liknande varor och tjänster via e-post enligt nedan; och
 • För ändamål som utgör ett legitimt intresse för den personuppgiftsansvarige angående direktmarknadsföring via telefonsamtal eller post som anges nedan
 • För analysändamål.

3.2. Detaljerade ändamål och rättslig grund

3.2.1 Nedan finns, i tabellformat, en beskrivning av alla möjliga sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och på vilka rättsliga grunder. Vi har också identifierat vad våra berättigade intressen är där det är lämpligt. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grunden som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter i de fall där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

3.2.2. Observera att nedanstående tabell beskriver den allmänna informationen om de personuppgifter vi behandlar. Vissa uppgiftskategorier och/eller syften kan variera i olika jurisdiktioner och/eller varumärken där den personuppgiftsansvarige tillhandahåller sina tjänster. Kontakta oss om du behöver ytterligare information om det specifika syftet för behandling eller uppgiftskategori i din jurisdiktion.

SyfteUppgiftskategoriRättslig grund
Att registrera dig som ny spelare, identifiera och verifiera dig när du kommer åt ditt konto för att du ska kunna spelaRegistreringsuppgifter Kontaktuppgifter InloggningsuppgifterUtförandet av avtalet med dig
Att tillåta ditt deltagande i spelenTransaktions- och användningsuppgifterUtförandet av avtalet med dig
Att behandla och hantera betalningstransaktionerBetalningsuppgifter Transaktions- och användningsuppgifterUtförandet av avtalet med dig
För att hantera vårt förhållande med dig, att kommunicera med dig, för att ge dig tillgång till spel och eventuella tillhörande tjänsterRegistreringsuppgifter Kontaktuppgifter Profiluppgifter Övriga kommunikationsuppgifter Transaktions- och användningsuppgifter SjälvuteslutningsuppgifterUtförandet av avtalet med dig Efterlevnad av rättsliga skyldigheter
För ändamål avseende bekämpning av penningtvätt/CTF och Due DiligenceRegistreringsuppgifter Kontaktuppgifter Identifierings- och verifieringsuppgifter Transaktions- och användningsuppgifter (Som vidare specificerat i avsnitt 9)Efterlevnad av rättsliga skyldigheter
Att etablera och undersöka eventuella misstänkta beteenden för att skydda vår verksamhet mot risker och bedrägerierRegistreringsuppgifter Kontaktuppgifter Identifierings- och verifieringsuppgifter Inloggningsuppgifter Betalningsuppgifter Övriga kommunikationsuppgifterLegitimt intresse (upptäckt och förebyggande av bedrägeri)
Identifiering och utredning av spelverksamhet för ändamålet ansvarsfullt spelandeUppgifter avseende ansvarsfullt spelande Självuteslutningsuppgifter Övriga kommunikationsuppgifterEfterlevnad av rättsliga skyldigheter
Ansvarsfullt spelande, profileringUppgifter avseende ansvarsfullt spelande Transaktions- och användningsuppgifter Övriga kommunikationsuppgifter (Som vidare specificerat i avsnitt 9)Efterlevnad av rättsliga skyldigheter
För att säkerställa att självuteslutna spelare med avseende på den personuppgiftsansvarige eller något annat varumärke/företag inom gruppen är vederbörligen självuteslutna och inte har tillgång till våra tjänster (t.ex. spel) och att hantera och åtgärdsförfrågningar som gjorts av kunden avseende användningen av verktygen för Ansvarsfullt spelande via webbplatsenSjälvuteslutningsuppgifterEfterlevnad av rättsliga skyldigheter
Direktmarknadsföring av våra egna varor och tjänster (spel) – inkl. bonusar och erbjudandenMarknadsföringsuppgifterLegitimt intresse (att främja våra egna tjänster, utveckla vår verksamhet och förbättra förhållandet med) Samtycke
Direktmarknadsföring av våra egna varor och tjänster (spel) – lojalitetsprogramRegistreringsuppgifter Kontaktuppgifter Marknadsföringsuppgifter ProfiluppgifterLegitimt intresse (att främja våra egna tjänster, utveckla vår verksamhet och förbättra förhållandet med dig genom riktade erbjudanden) Samtycke
Marknadsföring via sociala medierKontaktuppgifterLegitimt intresse (att främja våra egna tjänster, utveckla vår verksamhet och förbättra förhållandet med dig genom riktade erbjudanden) Samtycke
Kundsegmentering i syfte att skräddarsy erbjudanden och bonusar skickade via direktmarknadsföringTransaktions- och användningsuppgifter Registreringsuppgifter Sportriskuppgifter (Som vidare specificerat i avsnitt 9)Legitimt intresse (att främja våra egna tjänster, utveckla vår verksamhet och förbättra förhållandet med dig genom riktade erbjudanden)
Lojalitetsprogram syftar till att (i) erbjuda dig deltagande i händelser som skulle vara av intresse för dig och möjliga gäster, baserat på tidigare närvaro; (ii) erbjuda bonusar och andra gåvor som skulle vara av intresse för dig, baserat på tidigare bonusar eller gåvor du kan ha gynnats av; (iii) kontakta dig på dina föredragna kontaktkanalerProfiluppgifter Registreringsuppgifter Kontaktuppgifter Transaktions- och användningsuppgifterLegitimt intresse (att främja våra tjänster, förbättra din erfarenhet med våra tjänster och erbjuda dig skräddarsydda lojalitetsprogram)
Kundsegmentering för lojalitetsprogrammets ändamål och ansvarsfullt spelandeändamål.Transaktions- och användningsuppgifter Registreringsuppgifter (Som vidare specificerat i avsnitt 9)Efterlevnad av rättsliga skyldigheter Legitimt intresse (att främja våra tjänster, förbättra din erfarenhet med våra tjänster och erbjuda dig skräddarsydda lojalitetsprogram)
För att övervaka spelaraktiviteten, upptäcka och förebygga bedrägeri och hantera riskexponeringSportriskuppgifterUtförandet av avtalet med dig Efterlevnad av rättsliga skyldigheter Legitimt intresse (upptäckt och förebyggande av bedrägerier och hantering av riskexponering)
Kommersiella affärsanalyser för att skapa standard-, periodiska och ad hoc-rapporter.Transaktions- och användningsuppgifter Analysdata (data är pseudonymiserade)Legitimt intresse (att utveckla våra produkter/tjänster och öka vår verksamhet)
WebbanalyserAnalysdata Transaktions- och användningsuppgifterLegitimt intresse (att utveckla våra produkter/tjänster och öka vår verksamhet)
SpelrekommendationTransaktions- och användningsuppgifter (Som vidare specificerat i avsnitt 9)Legitimt intresse (för att tillhandahålla individanpassad upplevelse av hög kvalitet för spelarna)

3.3. Direktmarknadsföring

3.3.1. I enlighet med gällande lagar (inkl. lokala bestämmelser) och baserat på vårt legitima intresse eller ditt medgivande, kan den personuppgiftsansvarige ibland komma att informera dig om sina egna liknande produkter eller tjänster (inkl. utan begränsning, nya tjänster och kampanjer, bonusar och erbjudanden, lojalitets upplevelser) via, såsom tillämpligt:

 • Elektronisk kommunikation (inkl. e-post, SMS eller direktmeddelanden) eller
 • Sociala medier eller
 • Aktiva telefonsamtal eller
 • Per post
 • Push notifikationer via dator eller app

När den personuppgiftsansvarige förlitar sig på ett berättigat intresse ger det dig möjlighet att motsätta dig sådan direktmarknadsföring när du registrerar dig på vår webbplats.

När man förlitar sig på samtycke kan samtycket beviljas av dig när du registrerar dig på vår webbplats.

I båda fallen kan du enkelt välja bort direktmarknadsföring om du inte vill motta sådana utskick, när som helst och utan kostnad, antingen genom att:

 • Aktivera den relevanta länken i slutet av ett elektroniskt meddelande, eller
 • Kontakta oss, eller
 • Informera den som ringer (i samband med ett telefonsamtal), eller
 • Ändra dina inställningar i din profil, eller
 • Ändra dina installäringar på din enhet

3.3.2. Observera att även om du motsätter dig att ta emot direktmarknadsföringsmaterial från tid till annan kan vi fortfarande behöva skicka dig vissa viktiga meddelanden som du inte kan välja bort.

3.3.3. Från tid till annan kan vi genomföra undersökningar eller be kunder att betygsätta sin erfarenhet av oss för att möjliggöra förbättringar av vårt tjänsteutbud. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta i dessa undersökningar, och du har även rätt att invända mot att bli kontaktad för dessa ändamål.

4. LAGRING

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem, inklusive i syfte att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

Kriterierna vi använder för att bestämma vad som är ”nödvändigt” beror på vilken typ av personuppgifter som är aktuella. Vår normala praxis är att avgöra om det finns någon specifik EU-lagstiftning och/eller nationell lag (till exempel licenskrav, skattelagstiftning eller bolagsrätt) som tillåter eller till och med ålägger oss att behålla vissa personuppgifter under en viss tid (i så fall kommer vi att behålla personuppgifterna under den maximala perioden som anges i sådan lag) och om inte, om det finns lagar och/eller avtalsbestämmelser som kan åberopas mot oss av dig och/eller tredje part och i så fall vad förskrivningsperioderna för sådana åtgärder är. I det senare fallet kommer vi att behålla alla relevanta personuppgifter som vi kan behöva för att försvara oss mot eventuella anspråk, bestridande eller andra åtgärder från dig och/eller tredje part.

Om vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi antingen säkert radera eller anonymisera de aktuella personuppgifterna.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i max tio år efter att du stängt ner ditt konto. Det finns några undantag då denna tidsgräns kan komma att förbises:

 • Om du är permanent och självvalt avstängd från våra tjänster kommer denna information att sparas tills vidare.
 • Om du genomgår någon typ av utredning relaterat till bedrägeri eller annan kriminell aktivitet kan vi komma att spara dina personuppgifter under en längre tidsperiod för att kunna samarbeta med myndigheter och tillgodose dem information.
 • Om det uppstår en rättslig tvist kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att ärendet ska avslutas samt för att vi ska kunna försvara våra rättigheter vid senare tillfällen om det skulle krävas i situationen eller om liknande situation skulle uppstå.

På grund av spelmyndigheters begränsningar som gäller användningen av flera konton, får spelare endast skapa och använda ett enda konto på den personuppgiftsansvariges system enligt våra villkor, och därför, så länge vi för ovan nämnda ändamål lagrar alla spelarens personuppgifter, kan spelaren, efter att ett konto avslutas, bara öppna sitt befintliga konto igen, förutsatt att kontot får öppnas.

Ytterligare detaljer om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss.

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.1. Som den personuppgiftsansvariges affärspartner är leverantörer eller tjänsteleverantörer ansvariga för vissa delar av den övergripande funktionen eller driften av webbplatsen, spel och andra tjänster, behandlas personuppgifter också av dem för ovan nämnda ändamål på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tjänsteleverantörer att använda dina personuppgifter för egna ändamål om inte detta är tillåtet eller nödvändigt enligt lag, utan tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner, efter noggrann kontroll av dessa partners och på grundval av stränga databehandlingsavtal som anses nödvädiga.

5.1.1. Uppgifter om kategorierna av de personuppgiftsbiträden för personuppgifterna

 • Spelleverantörer i syfte att tillhandahålla spel
 • Leverantör av Sportsbook-tjänst och riskhanteringsändamål
 • Betalningsleverantörer att utföra betalningstransaktioner (insättningar och uttag) och i syfte att förhindra bedrägeri och möjliggöra efterlevnad av AML-krav
 • Marknadsföringsleverantörer, inklusive sociala medieplattformar och andra affärspartner, för att utföra vissa marknadsföringsaktiviteter, inklusive reklamkampanjer, optimering, marknadsanalys och forskning på uppdrag av den personuppgiftsansvarige
 • Marknadsföringspartners att utföra viss marknadsföring på uppdrag av Personuppgiftsansvarig
 • Marknadsföringskonsulter att ge marknadsföringsråd till Personuppgiftsansvarig
 • Tjänsteleverantörer som tekniskt möjliggör kommunikation med dig (via e-post, chatt, sms, telefon)
 • Tekniska leverantörer för att stödja funktionen på webbplatsen och våra tekniska system (både front- och backend)
 • Databasens administratörer för att upprätthålla databasens funktion
 • Leverantörer som tillhandahåller och/eller behandlar vissa uppgifter för bekämpning av penningtvätt för att uppfylla våra skyldigheter inom penningtvättsbekämpning
 • Tjänsteleverantörer avseende eller organisation och bokning av e-post, resor och/eller leverans av presenter och gåvor med avseende på vårt lojalitetsprogram
 • Leverantörer av molnbaserade tjänster, såsom lagring eller hosting av viss programvara
 • Tjänsteleverantörer för dataanalys och/eller affärsinformation
 • Kreditvärderingsinstitut, bedrägeribekämpningsorgan, penningtvättsorgan för bedrägeribekämpning och kontrolländamål, vid behandling av ditt medlemskonto och tillhörande transaktioner
 • Företag inom LeoVegas Mobile Gaming-gruppen för att tillhandahålla vissa tjänster/support med funktioner från den personuppgiftsansvarige.
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.

5.2. Godkänt utlämnande: Om du misstänks ha brutit mot våra användarvillkor eller gällande lagar (till exempel när vi misstänker att ett brott kan ha begåtts), eller för att förhindra, upptäcka eller överträffa bedrägerier eller annan kriminell aktivitet, eller när det krävs för ditt eget skydd och vitala intressen, har den personuppgiftsansvarige rätt att:

 • vidarebefordra dina personuppgifter till myndigheterna
 • dela någon av dina personuppgifter till den relevanta spelregulatorer och andra relevanta parter som, sport integrations agenturer eller andra parter då det tillåts enligt lag;
 • dela dina personuppgifter med relevanta brottsbekämpande organ och/eller brottsutredningsorgan eller organisationer och bistå dessa med alla typer av undersökningar av ditt agerande
 • svara på stämningar i domstol eller order eller liknande officiell begäran om personuppgifter.

Där nationella lagar finns angående självuteslutningsregister och kommunikation eller uppdatering av självuteslutningsuppgifter krävs, kommer den personuppgiftsansvarige ha skyldighet att att kommunicera dessa till myndigheter som ansvarar för denna typ av register, samt all typ av information relaterad till relevant regelverk så som information angående spelera som har valt att använda sig av självuteslutnings-verktyg samt samt data och information om spelare som har valt att återaktivera spelkontot.

5.3. Gruppföretag/andra varumärken för ansvarsfullt spelande

Vid behov delas även dina uppgifter, speciallt självuteslutningsuppgifter, med andra företag inom samma grupp, när så är tillämpligt, i syfte att uppfylla juridiska skyldigheter, våra licensvillkor, eller för ditt eget skydd. På samma sätt delar den personuppgiftsansvarige dina självuteslutningsuppgifter med andra varumärken under vilka de bedriver sin spelverksamhet.

5.4. Gruppföretag/övriga varumärken för bekämpning av penningtvätt

När så är tillämpligt dela dina identifikations- och verifieringsuppgifter som förnamn, efternamn, transaktionsuppgifter, födelsedatum och postnummer, användtardata, kontkatuppgifter för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, med olika varumärken varunder den personuppgiftsansvarige bedriver spelverksamhet.

5.5. Grupp Företag/andra varumärken och tredje parter för att förebygga bedrägeri och upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

Din information, inklusive i tillämpliga fall Identifierings- och verifieringsdata, Transaktions- och användningsdata, Registreringsdata, Kontaktuppgifter och Inloggningsdata är i syfte att förhindra, upptäcka eller undertrycka bedrägeri, delas med samt hämtas via andra koncernföretag/varumärken under vilka den personuppgiftsansvarige driver sin spelverksamhet, liksom tredjepartsverktyg och leverantörer för upptäckt av bedrägeri. Dessutom kan den personuppgiftsansvarige, med förbehåll för sina berättigade intressen och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, dela och hämta information via andra koncernbolag och tredje parter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5.6. **Omstrukturering av företaget **

Tredje part, inkl. alla företag som tillhör samma koncern som den personuppgiftsansvarige, till/med vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vårt företag, våra tillgångar eller våra verksamheter eller som ett resultat av omstrukturering. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slås samman med dem. Om vår verksamhet förändras kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

5.7. Gemensamt personuppgiftsansvariga: Vissa uppgifter delas med andra parter, som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga. Följande är detaljerna om kärnan i de samordnade arrangemangen:

 • Sportsbook-leverantör Kambi

Där vår sportbok är tillgänglig behandlas följande data med Kambi som gemensamt personuppgiftsansvariga: Transaktions- och användningsdata som: kön, första del av postnummer, valuta, språk, sista inlämningsmetod, kontobalans och vadslagningshistorik och spelar-ID för att tillhandahålla Sportsbook-tjänsterna. Kambi bearbetar inte spelarens riktiga namn eller e-postadress utan använder sig av ett pseudonymiserat ID för varje spelare.

Ytterligare information om Kambis behandling finns här: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

Kärnan i avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar mellan Personuppgiftsansvarig och Kambi:

 • Den personuppgiftsansvarige delar transaktions- och användardata på pseudonymiserat sätt med Kambi för att tillhandahålla Sportsbook-tjänster
 • Den personuppgiftsansvarige svarar på registrerade begäran
 • Den personuppgiftsansvarige och Kambi fungerar också som gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller förändringar i sportrisksegmentet.

I andra fall fungerar varje part som ensam personuppgiftsansvarig. Vi kommer emellertid i alla fall att ansvara för att hantera eventuella frågor som spelarna kan ha med avseende på Kambis databehandling

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Några av våra leverantörer och partners (enligt ovan) är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så att behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES. När vi överför dina personuppgifter ut ur EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

 • Överföring av dina personuppgifter utförs till länder, territorium eller andra parter som har bedömts ge Europeiska kommissionen tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter För ytterligare information, se här
 • När vi använder tjänsteleverantörer som inte omfattas av adkvat mekanism försäkrar vi att säkerhetsåtgärder införs i den grad det grävs genom att använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För ytterligare information, se här.

Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om det särskilda tillvägagångssätt som vi använder när du överför dina personuppgifter ut från EES.

7. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. För att följa tillämplig dataskyddslagstiftning säkerställer olika tekniska kontroller att uppgifter och information alltid krypteras under överföring och i vila genom att genomgående använda branschstandardiserade krypteringstekniker. Detta garanterar alltid sekretess och integritet. På organisationsnivå styrs hanteringen av all information av våra omfattande informationssäkerhetspolicys Detta kompletteras med ett medvetenhetsprogram för informationssäkerhet som är utformat för att specifikt säkerställa att vi tar tillvara bästa praxis när det gäller hantering av information. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till medarbetare, ombud, leverantörer och andra tredje parter som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner eller enligt applicerbar lag och de omfattas av en sekretessplikt. Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

8. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAGARNA OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

8.1. Din rätt till åtkomst

Du kan när som helst, med rimliga intervaller, be oss att bekräfta huruvida vi behandlar personuppgifter som berör dig, och om vi gör det har du rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och till följande information:

 • Vilka personuppgifter vi har,
 • Varför vi behandlar dem,
 • Vem vi lämnar ut dem till,
 • Hur länge vi avser att behålla dem (om möjligt) ,
 • Om vi överför dem utomlands och de skyddsåtgärder vi tar för att skydda dem,
 • Vilka dina rättigheter är,
 • Hur du kan göra ett klagomål ,
 • Var vi fick dina personuppgifter från och
 • Om vi har utfört automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt relaterad information.

Det enklaste sättet att skaffa denna information är att aktivera funktionen ”Hämta mina uppgifter” i din profil. Du kommer att få en kopia av alla transaktionsuppgifter och en uttömmande sammanfattning av alla kategorier av uppgifter, deras källor och mottagare, alla behandlingsoperationer, syften och lagringsperioder. Om denna information inte är det du letade efter eller skulle önska få annan information, eller begära denna information via en annan kanal, kontakta oss på sar@leovegasgroup.com. Detsamma gäller om denna funktion av någon anledning inte är tillgänglig (t.ex. av tekniska skäl) eller om du av någon anledning inte vill använda den ber vi dig skicka din begäran på sar@leovegasgroup.com. Vid sådan begäran kommer vi (utan att detta negativt påverkar andras rättigheter och friheter inklusive vårt eget) ge dig ytterligare information och/eller med en kopia av de personuppgifter som behandlas inom en månad efter mottagandet av begäran, vilken period får förlängas med två månader vid behov, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar. Vi kommer informera dig om sådan förlängning inom en månad efter mottagandet av förfrågan, tillsammans med orsakerna till förseningen.

8.2. Rätten till rättelse

Även om alla rimliga ansträngningar kommer att göras för att hålla dina personuppgifter uppdaterade, uppmanar vi dig att informera oss omedelbart om eventuella förändringar. Om det gäller din bostadsadress och ditt telefonnummer kan du meddela oss om ändringen genom att ändra personuppgifterna i din profil. Kontakta oss om ändringen avser uppgifter som inte kan ändras genom att ändra din profil. För detta ändamål har du rätt att be oss att korrigera felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig. Vi kan försöka verifiera riktigheten i uppgifterna innan vi åtgärdar det.

8.3. Rätten att radera (rätten att bli bortglömd)

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller
 • Du har återkallat ditt samtycke (i de fall där vi behandlar med ditt samtycke) och vi har ingen annan laglig grund att behandla dina personuppgifter eller
 • Du har framgångsrikt utövat din rätt till invändning (som förklaras nedan) eller
 • Dina personuppgifter har behandlats olagligen eller
 • Det finns en laglig skyldighet att radera din persondata som vi är föremål för eller
 • Det finns särskilda omständigheter i samband med vissa barns rättigheter.

Vi är dock under inga omständigheter juridiskt bundna att uppfylla din borttagningsbegäran om hantering av dina personuppgifter är nödvändig av följande skäl:

 • För efterlevnad av en laglig skyldighet som vi är föremål för (inklusive men inte begränsat till våra uppgifter om lagring) eller
 • För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

Det finns andra rättsliga skäl som ger oss rätt att vägra förfrågningar om radering, även om de två ovanstående är de mest sannolika skäl som vi kan åberopa för att neka sådana förfrågningar. Du kan begära raderingen genom att kontakta oss.

8.4. Rätten till begränsad uppgiftsbehandling

Du har rätt att be oss begränsa (det vill säga, lagra men inte hantera på annat sätt) dina personuppgifter, men endast om:

 • Korrektheten i dina personuppgifter är omtvistad (se rätten att rätta uppgifter ovan), under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av personuppgifterna
 • Bearbetningen är olaglig, och Du motsätter dig radering av dina personuppgifter eller
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för de syften som de samlades in men du behöver personuppgifterna för att skapa, utöva eller försvara juridiska påståenden eller
 • Du har utövat din rätt att invända och verifiering av våra legitima skäl att överväga din invändning är pågående.

Efter din begäran om begränsning, förutom att lagra dina personuppgifter, kan vi bara hantera dina personuppgifter enligt följande:

 • Där vi har ditt samtycke eller
 • För upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav eller
 • För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller
 • Av skäl av allmänt intresse.

Du kan begära begränsningen genom att kontakta oss.

8.5. Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att be oss tillhandahålla dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format eller (om det är tekniskt möjligt) att få de ”flyttade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt. Denna rätt gäller endast där:

 • Behandlingen baseras på ditt samtycke eller om utförandet av ett kontrakt med dig och
 • Bearbetningen utförs med automatiska medel.

I stor utsträckning kan du utöva denna rättighet genom att aktivera funktionaliteten att ”ladda ner mina uppgifter” i din profil. Kontakta oss om du har eventuella förfrågningar utöver de uppgifter som tillhandahålls eller om du vill att vi ska hjälpa dig med den faktiska överföringen av sådana uppgifter till annan operatör. Kontakta oss om du är kund hos en annan speloperatör och vill att dina uppgifter ”flyttas” till oss. Observera i detta sammanhang, trots att du har rätt att använda portabilitet, förväntas du fortfarande ge alla registrerings- och kontaktuppgifter på grund av kraven i våra kundregistrerings-/anmälningskrav.

8.6. Rätten att göra invändningar mot viss behandling

I de fall där vi hanterar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller när behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som vi eller en tredje part bedriver (enligt vad som anges i tabellen i punkt 3.2 ovan), har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter av oss. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direktmarknadsföring. För att undvika tvivel, när vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att utföra ett avtal, när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller när behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen, består inte den allmänna rätten att göra invändningar. När det gäller direktmarknadsföring av egna varor och tjänster inkl. relaterad profilering, kan du närhelst invända mot sådan behandling genom att kontakta oss eller genom att välja dina inställningar på sidan Konto - inställningar.

8.7. Rätt att återkalla samtycke (när vi behandlar dina uppgifter på grundval av samtycke)

I de fall där vi behandlar personlig information på grundval av ditt samtycke (som vi aldrig kommer att förutsätta men som vi ska ha erhållit på ett tydligt och tydligt sätt från dig), DU HAR RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST och detta, på samma sätt som Du har gett det till oss.

Skulle du utöva din rätt att återkalla ditt samtycke kommer vi att avgöra om det i det skedet finns en alternativ rättslig grund för behandling av dina personuppgifter (till exempel på grundval av en laglig skyldighet som vi är föremål för) där vi skulle vara lagligt behöriga (eller till och med skyldiga) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke och i så fall meddela dig i enlighet med detta.

När vi ber om sådana personuppgifter kan du alltid neka, men om du nekar att ge oss nödvändiga uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla begärda tjänster, kommer vi inte nödvändigtvis kunna tillhandahålla dig sådana tjänster (speciellt om samtycke är den enda rättsliga grunden som är tillgänglig för oss).

För att förtydliga, samtycke är inte den enda grunden som tillåter oss att behandla dina personuppgifter. (Som påpekas i tavellen i kalusul 3.2 i det föregående avsnittet är det på varierade grunder som vi litar på när du behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål).

8.8. Rätten att inkomma med ett klagomål

Du har också rätt att lämna in klagomål till den behöriga datatillsynsmyndigheten. Eftersom vårt huvudsakliga EU-företag är baserat på Malta är vår ledande tillsynsmyndighet den maltesiska informations- och dataskyddskommissionären (IDPC). Vi ber vänligen att du försöker lösa eventuella problem som du kanske har med oss först (även om du har rätt att kontakta den behöriga myndigheten när som helst).

8.9. ** Vad kan vi behöva från dig**

När du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss kan vi behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

8.10. Tidsfrist för svar

Vi försöker att svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad (med undagtag då en kortare svarstid krväs enligt lag). Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

8.11. ANDRA MÄRKEN

Den personuppgiftsansvarige driver sin spelverksamhet även under andra märken och varumärken. I syfte att utöva dina rättigheter enligt ovan, och för att tydligheten och läsbarheten av vårt svar ska kunna överensstämma, kommer vi initialt att följa förfrågningarna avseende uppgifter som behandlas under det varumärke som förfrågningen kom från. Om du önskar att dina önskemål ska följas med avseende på alla varumärken med avseende på vilken den personuppgiftsansvarige driver sin verksamhet, var god se till att flagga detta i din förfrågan.

9. AUTOMATISERAD BEHANDLING – PROFILERING

9.1. Viktig information om logiken som ligger bakom den automatiserade behandlingen för ansvarsfullt spel

Den personuppgiftsansvarige är på grundval av gällande lagar och licensvillkor lagligt skyldiga att övervaka sina spelare för att identifiera personer som kan uppleva eller riskera att utveckla problem med sitt spel och samverka med dem för att erbjuda hjälp eller stöd. I detta syfte, och för att uppfylla denna skyldighet, använder den personuppgiftsansvarige historiska uppgifter som beskriver spelares beteende, i synnerhet vissa uppgifter om ansvarsfullt spelande, transaktions- och användningsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter (särskilt känsloläge som används i meddelande), för sina etablerade regler gällande vem som sannolikt kommer att lida av spelberoende och för att vidta relevanta åtgärder.

Vårt tillvägagångssätt är baserat på ett klassificeringssystem som möjliggör tydlig tolkning av varför spelare klassificeras som potentiella spelberoende. Baserat på data som beskriver unika spelare, ger algoritmen oss en beräknad sannolikhet för spelberoende. Beslut - baserat på förutsägelsen och som kan påverka kunderna- fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention.

9.2. Viktig information om logiken som ligger bakom den automatiserade hanteringen för bekämpning av penningtvätt

Den personuppgiftsansvarige är, baserat på tillämpliga lagar och licensvillkor, juridiskt skyldiga att övervaka sina spelare för att identifiera potentiellt misstänkta aktiviteter avseende penningtvättsbekämpning/CFT. Baserat på data som beskriver spelarnas beteende, i synnerhet transaktions- och användningsuppgifter, föreslår algoritmen en riskprofil. Beslut - baserat på förutsägelsen och som kan påverka kunderna- fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention.

Beslut, baserat på förutsägelsen, fattas inte automatiskt utan kräver mänsklig intervention.

9.3. Betydande information om logiken involverad i den automatiska behandlingen för lojalitets- segmenteringsändamål

Genom att använda de historiska uppgifter som spelarna genererade under de första 2 dagarna, bedömer vi om du kommer att kvalificera dig för vårt lojalitetsprogram. Denna modell används på nya spelare och beroende på deras engagemang i våra tjänster förutses statusen. Resultatet av modellen är en förutsägelse för huruvida spelaren blir en loyal kund. Förutom kön, land och ålder använder vi inte personligt identifierbar information som inmatning i modellen. Beslut - baserat på förutsägelsen och som kan påverka kunderna- fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention. Processen är baserad på vår överensstämmelse med laglig skyldighet och med avseende på lojalitetserbjudanden, kvaliteten på vårt kontrakt med dig samt på legitima intressen hos den personuppgiftsansvarige för att tillhandahålla anpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna och belöningens lojalitet hos spelarna. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra dina inställningar i ditt konto.

9.4. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på direktmarknadsföring

Genom att använda dina transaktions- och användningsdata, vissa registreringsuppgifter som kön, land, födelsedatum och din övergripande interaktion med våra tjänster analyserar och etablerar vi olika segment av kunderna. Dessa segment behandlas sedan manuellt för att säkerställa att vi erbjuder de mest lämpliga erbjudanden och bonusar till våra kunder. Dessa beslut fattas inte automatiskt utan mänsklig intervention. Processen är baserad på den personuppgiftsansvarige legitima intresse när det gäller att erbjuda kundanpassad, kvalitetsupplevelse för spelarna och belöna lojaliteten hos spelarna. Du kan göra invändningar mot sådan behandling genom att kontakta oss eller ändra dina inställningar i ditt konto.

9.5. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på sportrisksegmentering (tillämpas endast där Sportbok är tillgängligt)

Den personuppgiftsansvarige bearbetar din sportrisksegmentering manuellt som etablerats av Sportsbook-leverantören Kambi. Sportrisksegmentering skapas av Kambi på basis av automatiserad profilering som utförs av Kambi. De använder automatiserad bearbetning för att föreslå en riskprofil, men en sådan riskprofil bekräftas eller ändras av Kambis personal. I samband med tillhandahållandet av sina tjänster använder Kambi automatiserad riskhanteringsteknik för att bedöma risken för särskilda spelaktiviteter. Om du försöker spela på ett sätt som faller utanför parametrarna som är förknippade med din riskprofil flaggas insatsen till Kambis personal som granskar den. För att skydda dina rättigheter och intressen tillåter Kambi dig att bestrida alla beslut som de fattar om din riskprofilering eller att invända mot vår användning av profilering. För detta ändamål, kontakta oss. Mer information om hantering som utförs av Kambi finns i Kambis integritetsmeddelande här: https://www.kambi.com/player-fair-processing-notice

9.6. Betydande information om logik som är inblandad i automatiserad behandling med avseende på spel eller Sportsbook rekommendationer

Genom att använda dina transaktions- och användningsuppgifter ger vi dig en lista av spel och sportevenemang som ligger i linje med din smak och dina preferenser. Systemet avgör dina preferenser för olika spel och sportevenemang och gör generella antaganden gällande nya spel. Med hjälp av de beräknade inställningarna kan en rangordnad lista över spel och sportevenemang produceras som kan användas för rekommendationer. Spelrekommendationerna skapas utan mänsklig inblandning. Processen är baserad på den personuppgiftsansvarige legitima intresse av att erbjuda spelarna en kundanpassad upplevelse av hög kvalitet.

10. COOKIES

Vår webbplats använder cookies, för mer information om vad cookies är, vilka cookies vi använder, hur och varför vi använder cookies och hur du kan styra vilka cookies som släpps, läser vår Cookiepolicy.

Swish
Trustly
Stödlinjen
Spelinspektionen
18+

GoGoCasino.com drivs av Gazelle Co. Limited, ett bolag registrerat i Malta under organisationsnummer C101959 och registrerad adress Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema, Malta, med telefonnummer +46 8 124 11 401.

Gazelle Co. Limited har tilldelats licens i Sverige av Spelinspektionen för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel under licensärende 23Si809 och är giltig till den 31 Oktober 2028. Spelinspektionen är den ansvariga licens- och tillsynsmyndighet av alla former av kommersiellt onlinespel i Sverige. Mer information finns på www.spelinspektionen.se

Spel kan vara beroendeframkallande. Spelberoende medföra många gånger sociala, hälsomässiga och ekonomiska problem för individen och dess närstående. Spela ansvarsfullt. Om du eller någon du känner är spelberoende och vill ha hjälp, ring Stödlinjen: 020 81 91 00

Vi ber om ursäkt!

Tyvärr är GoGoCasino inte tillgängligt i ditt land.