GoGoCasinoGoGoCasino

Allmänna villkor

REGLER OCH VILLKOR

Regler och villkor för användning av tjänster på https://www.gogocasino.com/sv-se, May 2024 V2.0

1. Allmänt

1.1 Dessa regler och villkor (”dessa villkor” eller ”villkoren”) gäller för din användning av spelen (enligt definitionen nedan) via webbplatsen https://www.gogocasino.com/sv-se (”webbplatsen”).

1.2 Webbplatsen drivs av Gazelle Co. Limited ("Operatören") och alla tillhörande varumärken och immateriella rättigheter ägs av LeoVegas Mobile Gaming Group. LeoVegas Mobile Gaming Group avser "Operatören , Operatörens dotterbolag och Operatörens holdingbolag, inklusive alla dotterbolag till ett holdingbolag till Operatören.

1.3 Operatören är ett bolag bildat enligt Maltas lagar med organisationsnummer C101959, med registrerad adress Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, SLM 1640, Sliema, Malta.

1.4 Operatörens verksamhet i Sverige bedrivs under en licens som har utfärdats av Spelinspektionen i enlighet med ett beslut daterat den 25 oktober 2023 i ärendenummer 23Si809.

1.5 Avtalsförhållandet mellan dig som registrerad spelare och Operatören regleras av dessa regler och villkor och av lagarna i Sverige.

1.6 Dessa villkor träder i kraft när du accepterar dem som en del av registreringsprocessen. Genom att skapa, öppna och/eller registrera ett konto hos Operatören bekräftar du till Operatören att du har läst dessa villkor och att du förstår och godkänner dem och du åtar dig att följa dem vid alla tillfällen när du använder Operatörens webbplats och deltar i spelen.

1.7 Du måste läsa villkoren noggrant och i sin helhet innan du accepterar dessa villkor. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i dessa villkor, får du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen eller Operatörens tjänster.

1.8 Operatören förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och därmed avtalet mellan dig och Operatören om det krävs enligt lag, regeringsbeslut eller vägledande domstolsavgörande på grund av förändringar i lag/praxis eller om det anses nödvändigt av kommersiella skäl. Du kommer att få information om ändringar innan ändringarna i villkoren träder i kraft och du kommer att bli ombedd att samtycka till ändringarna nästa gång du loggar in. Samtycke är obligatoriskt för att du ska kunna fortsätta använda webbplatsen och Operatörens tjänster. Om du inte vill fortsätta att använda webbplatsen och Operatörens tjänster efter att dessa villkor har ändrats, kan du välja att ta ut de pengar du har tillgängliga på ditt konto och be kundsupport att stänga ditt medlemskonto.

1.9 Regler och klargöranden för att delta i Operatörens spel och underhålla ditt medlemskonto hos Operatören och annan viktig information om tjänsterna tillhandahålls via separata länkar på webbplatsen.

1.10 Alla hänvisningar till Operatörens spel i dessa villkor ska hänvisa till kasinospel och andra spel som finns tillgängliga på webbplatsen ("Spel"). Operatören förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort spel från webbplatsen.

1.11 Du får endast öppna och använda ett (1) medlemskonto hos Operatören på webbplatsen. Om du försöker öppna ytterligare konto(n) på webbplatsen efter att ditt ursprungliga konto har stängts, kommer ditt nya konto(n) också att stängas. Medel på dina Medlemskonton kan också komma att hållas inne om det visar sig att du har öppnat flera konton i strid med dessa regler och villkor. Om det efter utredning beslutas att ett konto ska lämnas öppet, kommer eventuella medel på de andra kontona att överföras till det kontot.

1.12 Operatören förbehåller sig rätten att behandla all information som du har tillhandahållit som personuppgifter i den utsträckning som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som lagras av oss. Ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

1.13 Operatören förbehåller sig rätten att ändra villkoren för en kampanj eller ett spel om det inte kan levereras på grund av oförutsedda omständigheter. I ett sådant fall måste Operatören se till att kunden placeras i samma, om inte bättre, position.

2. Ditt medlemskonto

2.1 Registrering och öppning av ditt medlemskonto.

2.1.1 I syfte att delta i något av Operatörens spel för riktiga pengar måste du först registrera dig hos Operatören, öppna ett konto (ett ”medlemskonto”) och sätta in pengar på ditt medlemskonto på det sätt som framställs på webbplatsen.

2.1.2 Operatören förbehåller sig rätten att anlita leverantörer av betalningstjänster som ska agera och ta emot och/eller betala ut pengar på Operatörens vägnar.

2.1.3 Du har endast rätt att ha ett medlemskonto på webbplatsen. Om du försöker öppna fler än ett medlemskonto kan det leda till att alla konton som du försöker öppna spärras eller stängs.

2.1.4 Om du upptäcker att du har mer än ett medlemskonto måste du omedelbart informera Operatören.

2.1.5 En begäran om att öppna ett medlemskonto görs genom att fylla i registreringsformuläret och skicka in det till Operatören online. Operatören förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett medlemskonto utan att ange särskild orsak.

2.1.6 Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som efterfrågas på registreringsformuläret, inklusive men inte begränsat till din ålder, ditt namn, din adress, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, ett giltigt mobilnummer, den plats där du är bosatt, den plats från vilken du avser att använda webbplatsen om den skiljer sig från den plats där du är bosatt samt relevanta betalningsuppgifter. Alla dessa uppgifter måste vara sanna och korrekta. Du garanterar för Operatören att de uppgifter som du tillhandahåller är sanna, fullständiga och korrekta och du ansvarar för att hålla dessa uppgifter uppdaterade. Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera dig och för att kunna delta i de spel som erbjuds på webbplatsen. Du informeras härmed om att Operatören kommer att verifiera din identitet via en tillförlitlig elektronisk källa eller liknande samt verifiera din adress.

2.1.7 Operatören kan komma att behöva begära in ytterligare dokumentation för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen. Efterfrågan om ytterligare dokumentation avser endast åtgärder som är direkt hänförliga till motverkande av penningtvätt. Du kan bli ombedd att förse Operatören med ytterligare uppgifter och/eller dokument vid insättning eller uttag (eller båda) eller i övrigt när så krävs för att uppfylla Operatörens åtaganden under penningtvättslagstiftningen avseende rutiner för kundkännedom. Dokumentation som styrker följande uppgifter kan komma att begäras in för att Operatören ska uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagstiftningen:

● namn, adress, personbeteckning, nationalitet (till exempel registerutdrag från Skatteverket);

● om du har något betydande offentligt uppdrag eller en familjemedlem eller närstående partner till en sådan person;

● din levnadssituation som beskriver din ekonomiska ställning, löntagare, pensionär eller studerande (till exempel lönespecifikation eller utdrag som visar bidrag);

● tillgångarnas och regelbundna betalningstransaktioners/penningflödens ursprung eller källa (till exempel lönespecifikation). Följande dokument kan begäras in för att styrka kundkännedomsuppgifter:

Id-dokument:

● ID-kort utfärdat av svenska Skatteverket

● Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis

● Svenskt körkort

● Svenskt pass

● Svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet

● Uppehållstillståndskort tillsammans med utländskt pass

Medborgare i övriga länder som har hemvistelse i Sverige:

● Id-kort utfärdat av svenska Skatteverket

● Svenskt körkort

● Svenskt SIS-märkt id-kort Adressbevis

Godkända dokument:

● Personbevis från Skatteverket (utdrag om folkbokföringsuppgifter)

● Finansieringskälla

● Bankkontoutdrag inte äldre än 90 dagar som visar lön och/eller besparingar ● Utdrag från svenska Skatteverket som visar taxerad inkomst

● Lönespecifikation

● Bevis på försäljning av bostad

● Arv

● Pension

● Gåva

2.1.8 För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism kan Operatören behöva ställa ytterligare frågor eller begära ytterligare underlag utifrån den information vi har om dig som kund.

2.1.9 Ditt medlemskonto kan spärras eller stängas om du inte tillhandahåller begärda och/eller giltiga uppgifter och dokumentation. I den mån så tillåts eller är obligatoriskt enligt lag, kommer Operatören också att hålla inne medel på ditt medlemskonto tills dess Operatörens verifieringsprocess har slutförts. Om Operatören upptäcker att du är under 18 år, kommer Operatören omedelbart att stänga ditt medlemskonto och betala ut eventuella återstående medel (men inga vinster) till dig skyndsamt och senast fem arbetsdagar efter att kontot stängs.

2.1.10 Du har inte rätt att överföra pengar från ditt medlemskonto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare till ditt medlemskonto eller att sälja, överlåta och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

2.1.11 Operatören kan vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Alla redan upprättade avtalsförpliktelser kommer alltid att uppfyllas.

2.1.12 Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under tolv (12) månader och som har ett saldo med riktiga pengar. Operatören kommer att kontakta dig om ditt medlemskonto blir inaktivt. Om Operatören efter tolv (12) månader sedan den senaste inloggningen inte kan kontakta dig eller ingen aktivitet genomförs på spelkontot även efter att vi har kontaktat dig förbehåller Operatören sig rätten att ta ut en administrativ månadsavgift på 50 kr eller motsvarande i annan valuta. Om du vill ta ut dina pengar från ett inaktivt, spärrat eller på annat sätt oåtkomligt konto kan du kontakta Operatörens kundsupportavdelning genom e-post till kundsupport@gogocasino.com eller live chatt.

2.1.13 Alla transaktioner till och från ditt medlemskonto kommer att kontrolleras av personalen på vår bedrägeriavdelning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om förebyggande av penningtvätt.

2.1.14 Om misstänkta aktiviteter upptäcks på ditt medlemskonto kan det leda till att du blir anmäld till relevanta myndigheter, att ditt medlemskonto stängs och att medel på kontot konfiskeras.

2.2 Insättningar på ditt medlemskonto

2.2.1 Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för sådant deltagande. Operatören kommer inte bevilja någon kredit för deltagande i spelen.

2.2.2 Alla uppgifter som krävs för att sätta in pengar på ditt medlemskonto finns på sidan om du klickar på plånbokssymbolen uppe i det högra hörnet på webbplatsen. Du kan använda den metod som är tillgänglig för dig så som anges på denna sida och som kan komma att ändras från tid till annan.

2.2.3 Beroende på vilken metod du har valt för insättningar kan avgifter tillkomma. Även din bank eller någon annan leverantör av betalningstjänster kan självständigt ta ut avgifter från dig för banköverföringar och andra betalningsmetoder.

2.2.4 Operatören tar emot insättningar i SEK.

2.2.5 Du får inte behandla Operatören som en bank eller annat finansinstitut. Tillgodohavanden på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

2.2.6 Operatören kommer alltid att hålla spelares pengar insatta på ett bankkonto som är åtskilt från Operatörens egna pengar, i syfte att skydda dina pengar om Operatören skulle bli insolvent.

2.3 Kontoadministration

2.3.1 Operatören är ansvarig för administrationen av ditt medlemskonto. Operatören beräknar bland annat hur mycket pengar du har satsat eller angett att du vill satsa, det vill säga din potentiella exponering vid något tillfälle (”reserverat belopp”) och beräknar på så sätt det saldo som är tillgängligt att satsa. Operatören reglerar även sådana totala insatser som du kan ha gjort tillsammans med andra spelare via ditt deltagande i spelen.

2.3.2 Det belopp på ditt medlemskonto som ännu inte har använts för en insats är ditt saldo under ”Kvar att spela för” och kommer att fastställa din spelgräns.

2.3.3 Operatören kommer att räkna av samtliga eventuella förluster mot samtliga eventuella vinster.

2.3.4 Insättningar som du gör på ditt medlemskonto kommer att hållas tillgängliga för dig att använda tills du gör en insats på webbplatsen. Därefter kommer Operatören att reservera det satsade beloppet i avvaktan på spelets resultat.

2.4 Vinster

2.4.1 När resultatet av ett spel som du deltar i har fastställts eller, om tillämpligt, när Operatören har bekräftat det relevanta resultatet för en händelse och reglerat handeln kommer eventuella vinster att vara tillgängliga för användning på ditt medlemskonto.

2.4.2 Om Operatören av misstag sätter in vinster som inte tillhör dig på ditt medlemskonto, oavsett om det sker på grund av tekniskt eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli Operatörens egendom och kommer att återföras till Operatören från ditt medlemskonto. Om du har tagit ut pengar som inte tillhör dig innan Operatören får kännedom om misstaget kommer det belopp som har betalats av misstag att utgöra en skuld som du är skyldig Operatören. Om du upptäcker att en felaktig kreditering inträffat måste du underrätta Operatören omedelbart.

2.5 Uttag från ditt medlemskonto

2.5.1 Du har rätt att ta ut ditt saldo som är ”Kvar att spela för” på ditt GoGoCasino-medlemskonto genom att aktivt begära ut det på webbplatsen.

2.5.2 Du måste vara medveten om att Operatörens produkter konsumeras omedelbart när du spelar. Operatören kan därför inte återlämna varor, tillhandahålla återbetalningar och du kan inte heller avbeställa din tjänst medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar kommer pengarna omedelbart att dras från ditt medlemskonto.

2.5.3 Om du vill tömma ditt medlemskonto och ta ut alla pengar måste du först avbryta alla insatser eller andra pågående åtgärder.

2.5.4 Meddelanden och begäran om uttag måste lämnas via webbplatsen. Operatören kommer inte att godkänna några förfrågningar om uttag via telefon eller e-post. Operatörens medarbetare har inte rätt att kringgå dessa anvisningar.

2.5.5 Operatören kommer, närhelst det är möjligt, att betala ut pengarna från ditt medlemskonto med samma metod som du använt för insättning. När du tar ut pengar kan det hända att din bank eller betalningsleverantör tar ut en administrationsavgift. Dessa avgifter kan variera med tiden.

2.5.6 Operatören kan begära verifierbara identitetshandlingar innan uttagsbegäran behandlas och förbehåller sig också rätten att granska din webbplats-/spelanvändning för att upptäcka eventuella oregelbundna eller bedrägliga spelmönster.

2.5.7 Oregelbundna eller bedrägliga spelmetoder inkluderar, utan begränsning, följande, och ska betraktas som sådana för bonusens omsättningskrav:

a) Placera enskilda spel som är lika med eller överstiger 30 % eller mer av värdet på ditt totala saldo (inklusive en given bonus) tills omsättningskraven för den bonusen har uppfyllts.

b) Spel som placeras via duplicerade eller flera konton som tillhör samma användare.

2.5.8 Om Operatören anser att oregelbundna eller bedrägliga spelmetoder har förekommit, kommer Operatören att hålla inne eventuella uttag och/eller vinster och att konfiskera alla vinster och bonusar som erhållits genom sådana spelmetoder.

2.6 Stänga ditt medlemskonto

2.6.1 Om du vill stänga ditt konto kan du kontakta Operatörens kundsupport genom att skicka e-post till kundsupport@gogocasino.com eller använda live chatten.

2.6.2 När ditt Medlemskonto har avslutats kommer Operatören att betala ut det återstående saldot på ditt Medlemskonto till dig inom fem (5) bankdagar. Operatören kommer dock endast att återbetala de återstående insättningar du har gjort om ditt Medlemskonto har stängts på grund av misskötsamhet. Om Operatören avslutar ditt Medlemskonto kommer du att få skriftlig information om detta och skälen för beslutet.

2.6.3 Operatören förbehåller sig rätten att hålla inne och ta bort eventuella bonusar som tilldelats dig om sådana bonusar inte har använts inom sextio (60) dagar från tilldelningsdatumet.

2.6.4 Om en användare använder bonuspengar för att spela spel som inte ingår i de spel som räknas för att uppfylla bonuskravet, förbehåller sig Operatören rätten att vägra uttag, ta bort bonuspengar och ta bort vinster utan föregående meddelande och blockera alla konton för användare som har visat sig missbruka denna bestämmelse.

3. Allmänna regler för spel

3.1 Du kan endast göra en insats om du har registrerat dig och är innehavaren av ett medlemskonto. Du måste också ha tillräckligt mycket pengar på ditt medlemskonto för att kunna göra en insats eller spela ett spel om pengar.

3.2 Operatören bibehåller rätten att sluta erbjuda ett spel eller blockera vissa spel för spelare. Alla insatser som har gjorts på ett sådant spel kommer att återbetalas till respektive spelare.

3.3 Operatören förbehåller sig rätten att sluta erbjuda spel som faller under Operatörens licens för kommersiellt onlinespel för samtliga eller vissa kunder.

3.4 Insatsen kommer att regleras av den version av dessa regler och villkor som gällde när insatsen accepterades.

3.5 En insats anses vara accepterad så snart den tas emot i Operatörens system, valideras och behandlas. En bekräftelse skickas därefter till din enhet eller dator med ett unikt nummer och en tidsangivelse.

3.6 Operatören bibehåller rätten att neka insatser på något spel utan att ange orsak.

3.7 Ett kontoutdrag med samtliga insatser och övrig transaktionshistorik är tillgängligt för dig på webbplatsen när du har loggat in.

3.8 Om Operatören beslutar att stänga ditt medlemskonto kommer det inte att leda till att redan gjorda insatser ogiltigförklaras. En förbetald insats som lagts innan ett sådant beslut, löper därmed på tills det lagda spelet faller ut. Om du vinner betalas vinsten ut på ditt spelkonto, förutsatt att det inte förekommer misstankar om bedrägeri eller liknande.

3.9 Du kan inte ändra, återkalla eller avbryta en insats som har gjorts och bekräftats.

3.10 När du gör en insats bekräftar du att du har läst och förstår alla villkor och regler för spelen som erbjuds av Operatören så som de framställs på webbplatsen.

3.11 Vinster kommer att sättas in på ditt medlemskonto efter att slutresultatet har bekräftats. Operatören förbehåller sig dock rätten att innehålla och eventuellt behålla eventuella vinster om det förekommer en utredning om resultatet på grund av en misstanke om att brottsliga aktiviteter kan ha påverkat händelsens resultat. Om en otillåten aktivitet bekräftas bibehåller Operatören rätten att ogiltigförklara alla relaterade insatser och eventuella vinster som uppstår därigenom.

3.12 Om Operatören får kännedom om att du har gjort ett antal insatser från olika konton som du har öppnat på otillåtet sätt kommer alla insatser att ogiltigförklaras.

3.13 Om en insats som överstiger en fastställd gräns för spelet har accepterats av misstag så kommer det överskjutande beloppet att sättas åt sidan. Insatsen görs med den fastställda gränsen och mellanskillnaden återbetalas till den som lagt insatsen.

3.14 Ibland kan kommunikationsfel inträffa. Insatser är endast giltiga när de har tagits emot av Operatörens servrar. Om det skulle uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du har gjort en insats och den har tagits emot av Operatörens servrar kommer den fortfarande att betraktas som giltig. Du får information om att insatsen har accepterats när kommunikationen har återupprättats, varvid den redan kan ha varit utnyttjad. Du kommer också att få information om den gjorda insatsens resultat. Om den erbjudna insatsen inte tas emot av Operatörens servrar kommer den inte att vara satsad och då kommer insatsens belopp inte heller att dras från ditt medlemskonto hos oss.

3.15 Om det uppstår ett avbrott i ett spel (t.ex. på grund av att vi oavsiktligt kopplas ned från din utrustning eller om vårt spelsystem plötsligt stängs av) kommer du att få möjlighet att avsluta spelandet så länge inget annat anges i de regler som är tillämpliga för spelet i fråga. Spelet kommer att upphöra om det inte har avslutats inom nittio (90) dagar.

3.16 Om ett spel startas, men misslyckas eller ger ett inexakt resultat på grund av ett fel i programvaran för hantering av spelkonton och/eller i spelet och/eller i slumptalsgeneratorn kommer alla insatser och vinster från det spelet att upphävas, varvid spelkontots saldo återställs till det innehav som fanns på kontot innan spelet startade.

3.17 Om din session hos GoGoCasino kopplas ned under ett pågående spel och det inte är möjligt att avsluta spelet enligt punkt 3.15, så kommer insatsbeloppet att återbetalas till ditt spelkonto. Om tillämpligt kommer beloppen för icke bekräftande insatser att återbetalas till ditt spelkonto, medan bekräftade insatser behandlas och vinster sätts in på ditt spelkonto. Avbrutna spel eller andra fel kommer inte att ha negativ inverkan på ditt medlemskonto eller spelsaldo.

3.18 Operatören arbetar för att inte göra några misstag när vi utfärdar utbetalningstabeller. Om något oavsiktligt misstag inträffar förbehåller Operatören sig rätten att ändra utbetalningarna när händelsen har avslutats.

3.19 Om Operatören av någon orsak krediterar ditt konto felaktigt har du ansvaret för att omedelbart underrätta Operatören om felet och återbetala det felaktiga beloppet till Operatören.

3.20 Om det förekommer ett fel i programvaran eller slumptalsgeneratorn kommer insatsen att ogiltigförklaras och insatsbeloppet att återbetalas till dig.

3.21 Avbrutna (oavslutade) spelrundor som inte påverkas av tekniska fel och kan slutföras av dig, kommer att förbli tillgängliga för dig att slutföra upp till nittio (90) dagar varefter de kommer att stängas och tillämpliga satsningar kommer att krediteras ditt medlemskonto.

3.22 Operatören och dess spelleverantörer förbehåller sig rätten att stänga oavslutade spelrundor tidigare än nittio (90) dagar om det skulle krävas på grund av tekniskt underhåll eller annan teknisk orsak. I dessa fall kommer tillämpliga insatser att krediteras ditt medlemskonto.

3.23 Detaljerade regler för spel i kasinot återfinns under respektive spel.

4. Dina skyldigheter som användare

4.1 Du är äldre än 18 år och att du även har laglig rätt och kapacitet att ingå avtal och delta i spelen som erbjuds på webbplatsen.

4.2 Du förstår att ditt deltagande i spelen innebär att du löper en risk för att förlora pengar som sätts in på ditt medlemskonto.

4.3 Du kommer endast och uteslutande att använda webbplatsen för ditt deltagande i spelen och inte för något ekonomiskt eller annat ändamål. Ditt deltagande i spelen kommer endast att ske i din personliga, icke-yrkesmässiga kapacitet och endast i rekreations- och underhållningssyfte.

4.4 Du registrerar dig och deltar i spelen för din egen räkning och inte för någon annan persons räkning.

4.5 Alla uppgifter du lämnar till Operatören under detta avtals löptid är sanna, fullständiga och korrekta och du kommer omedelbart att informera Operatören om eventuella ändringar i de uppgifter som du lämnat om dig själv.

4.6 Pengar som du sätter in på ditt medlemskonto har inte koppling till någon olaglig verksamhet och inte heller sitt ursprung i någon olaglig aktivitet eller källa.

4.7 Du får inte vara inblandad i några bedrägliga, i hemlighet avtalade, uppgjorda eller i övrigt andra olagliga aktiviteter i förhållande till ditt eller tredje parters deltagande i något av spelen och får inte använda några programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter i samband med ditt deltagande i något av spelen. Operatören förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel, spärra eller stänga ditt medlemskonto och/eller vidta andra erforderliga åtgärder för att förhindra att sådant uppförande förekommer.

4.8 I förhållande till insättningar och uttag av pengar på och från ditt medlemskonto får du endast använda betalningsmedel som är giltiga och lagligen tillhör dig.

4.9 Den programvara som vi ger dig tillgång till ägs av Operatören eller andra tredje parter och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får endast använda programvaran för dina personliga rekreationsändamål i enlighet med alla regler och villkor som framställs i dessa villkor och i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar.

4.10 Du åtar dig att vara hövlig gentemot andra användare och representanter för Operatören och du måste avhålla dig från oförskämda eller obscena kommentarer, inklusive i chattrum.

5. Ansvarsfullt spelande

5.1 Du kan välja att stänga av dig själv från att spela några spel på webbplatsen (på bestämd eller obestämd tid). Du kan också välja att omedelbart stänga av dig själv från att spela på webbplatsen under en ”avkylningsperiod” på 24 timmar. I syfte att spärra ditt medlemskonto kan du klicka på logotypen i ett låst fält på varje sida där spelande äger rum eller (för 24 timmars avstängning) på ”panikknappen” på varje sida där spelande äger rum. Du kan också gå in på din profil och välja Pausa konto eller kontakta Operatören via e-post till kundsupport@gogocasino.com eller via live chatten.

5.2 I tillägg till avstängning från spel på webbplatsen kan du, via Spelinspektionen, stänga av dig själv från allt spelande hos alla speloperatörer via det nationella självavstängningssystemet, kallat spelpaus.se. Gå till spelpaus.se eller klicka på logotypen som återfinns i det låsta fältet på varje sida där spelande äger rum.

5.3 Innan du kan börja spela måste du ange en daglig, veckovis och månatlig insättningsgräns. Du kan när som helst ändra dina gränser på ditt medlemskonto under din profil. Om du bestämmer dig för att sänka dina gränser kommer minskningen att ske omedelbart. Om du väljer att höja dina insättningsgränser kommer höjningen att träda i kraft efter tidigast 72 timmar. Du kan också välja att fastställa en annan insatsgräns (inloggningsgränser/insatsgräns/förlustgräns) per dag/vecka/månad på ditt medlemskonto. Vi förbehåller oss rätten att synkronisera uteslutningar och gränser mellan enheter och varumärken inom LeoVegas Mobile Gaming Group. En dag börjar kl. 00:00 UTC och slutar kl. 23:59 UTC. En kalendervecka börjar kl. 00:00 UTC varje måndag och slutar kl. 23:59 UTC påföljande söndag. En månad börjar kl. 00:00 UTC den första dagen i varje månad och slutar kl. 23:59 UTC den sista dagen i månaden. UTC är en timme före svensk tid. Ex: 00.00 UTC är 01:00 svensk tid. Du kan också använda ett självtest som utvecklats av den oberoende parten Stödlinjen.

5.4 Om du väljer självexkludering på det sätt som anges ovan kommer du inte att kunna logga in på ditt medlemskonto, göra insättningar, uttag eller spela under denna tid. Självavstängningsperioden avslutas när den valda tiden har löpt ut. Ett permanent uteslutet konto kan inte öppnas igen. När ditt medlemskonto öppnas igen kommer du att vara ansvarig för eventuella förluster som uppstår därefter till följd av din fortsatta användning av Operatörens tjänster och du kommer inte att få någon återbetalning från operatörerna under några omständigheter. Inget medlemskonto får öppnas igen eller återaktiveras i fall av etablerat spelberoende. För uttag under avstängning, vänligen kontakta kundtjänst på kundsupport@gogocasino.com eller använd live chatten.

5.5 I de situationer då vi misstänker att det kan förekomma spelproblem, så kan Operatören komma att skicka ut ett SMS eller ringa dig på telefonnumret som du har registrerat på ditt medlemskonto hos oss. Detta för att be dig att svara på frågor som kommer att förbättra vår förståelse om din nuvarande situation. Att svara på frågorna är valfritt, och kommer att enbart vara till användning för att assistera dig med ditt spelande. Om du inte medverkar kan Operatören dock komma att följa upp med ytterligare åtgärder för att skydda dig från överdrivet spelande.

5.6 Utöver 5.5 kan Operatören välja att ensidigt stänga av ditt konto för det fall försvårande omständigheter avseende spelansvar framkommer. Detta kan exempelvis vara att det vid kommunikation med dig framkommer information som tyder på problemspelande och inga andra åtgärder bedöms tillräckliga.

6. Integritetspolicy

Operatören behandlar en del av dina personuppgifter. För att förstå vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder dessa ber vi dig läsa vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och/eller tar del av våra tjänster. Policyn förklarar även dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Vårt mål är att alltid vara så tydliga och transparenta som möjligt, men vi förstår att juridiska handlingar kan vara svåra att tyda ibland. Vänligen tveka inte om det är så att du har någon fråga eller om det finns något vi kan förtydliga. Du bör vara medveten om att vår integritetspolicy är en del av dessa villkor.

7. Klagomål

7.1 Om du har ett klagomål rekommenderas du att skicka e-post till Operatören på klagomal@gogocasino.com eller kontakta oss via live chatt. Vi kommer att besvara dig inom tio (10) dagar såvida inte externa faktorer som vi inte kan råda över orsakar en försening.

7.2 Operatören kommer att utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att lösa ett rapporterat ärende.

7.3 Om du har en fråga avseende någon transaktion eller webbplatsen kan du också kontakta Operatören på klagomal@gogocasino.com eller kontakta oss via live chatt med detaljerad information om frågan.

7.4 I syfte att skydda dig och för att säkerställa att Operatören ger dig bästa möjliga service kan telefonsamtal och annan relevant kommunikation mellan dig och Operatören komma att spelas in och/eller övervakas.

7.5 Operatören kommer inte att tolerera nedsättande, oegentligt eller våldsamt uppförande eller uttalanden som är hotfulla, vulgära, nedvärderande eller stötande på annat sätt. Om du uppför dig så mot Operatörens medarbetare förbehåller Operatören sig rätten att spärra och/eller stänga ditt konto och stoppa all kommunikation och/eller alla svar från Operatören och/eller vidta andra åtgärder som kan anses vara lämpliga, inklusive rapportering till relevanta lokala myndigheter och polisen.

8. Begränsning av skadeståndsansvar

8.1 Du går in på och använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatsen och spelen tillhandahålls utan någon som helst garanti om att du kommer att vinna några pengar.

8.2 I tillägg till den föregående bestämmelsen gäller att Operatören och, dess styrelseledamöter, medarbetare, partner(s), tjänsteleverantörer:

8.2.1 inte garanterar att programvaran, webbplatsen eller spelen är fria från fel.

8.2.2 inte garanterar att webbplatsen och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott.

8.2.3 inte ska göras ansvariga för förluster, kostnader, eller utgifter av något slag, vare sig direkta, indirekta, särskilda, påföljande, tillfälliga eller på annat sätt, som uppstår i samband med din användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen. Undantag till denna paragraf gäller för fall där Operatören bedömts agerat grovt vårdslöst.

8.3 Du samtycker härmed till att gottgöra och hålla Operatören skadeslöst med avseende på kostnader, utgifter, förluster, skador, anspråk och skadeståndsansvar som kan uppstå i samband med din felaktiga användning av webbplatsen eller ditt deltagande i spelen i strid med dessa regler och villkor.

9. Rapportering avseende penningtvätt

9.1 Om du får kännedom om några misstänkta aktiviteter som är relaterade till spelen på webbplatsen bör du omedelbart rapportera det till Operatören.

9.2 Operatören kan stoppa, spärra eller stänga ditt medlemskonto och hålla inne pengar om det uppstår misstankar om pengatvätt eller finansiering av terrorism i enlighet med någon tillämplig författning eller föreskrift om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

10. Överträdelser, skadestånd och uppsägning

10.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Operatören har skälig orsak att misstänka att du har brutit mot dem förbehåller Operatören sig rätten att låta bli att öppna eller att stoppa eller stänga ditt medlemskonto, hålla inne vinster på ditt medlemskonto (dock ej insatta medel) och använda pengar från ditt medlemskonto för att reglera eventuella skadestånd som uppstår i detta avseende.

10.2 Om Operatören misstänker att du deltar i olagliga eller bedrägliga aktiviteter när du använder webbplatsen eller att du bryter mot detta avtal eller att du har problem med fordringsägare eller på annat sätt som är till men för vår verksamhet kan vi komma att spärra eller stänga ditt medlemskonto eller avbryta eventuella satsningar. I syfte att förhindra olaglig eller bedräglig aktivitet vid användning av Operatörens tjänster, kan Operatören begära att du upphör med och/eller avstår från att använda en VPN eller Proxy på ditt medlemskonto. Om misstänkt olaglig eller bedräglig aktivitet upptäckts medan en VPN eller Proxy använts eller varit i bruk, har Operatören rätt att spärra det aktuella kontot.

10.3 Operatören förbehåller sig rätten att fatta beslut om att temporärt eller permanent blockera din användning av webbplatsen om du har brutit mot lag eller dessa villkor, utan att du äger rätt till ersättning eller annan kompensation.

11. Immateriella rättigheter

11.1 LeoVegas Mobile Gaming Group är ensam ägare till varumärket GoGoCasino och alla registrerade och oregistrerade namn, tecken och distinkta enheter som används på webbplatsen. All obehörig användning kommer att resultera i rättsliga åtgärder mot intrångsgöraren.

11.2 Webbplatsen är Operatörens webbadress och det är inte tillåtet att använda denna webbadress på någon annan webbplats eller digital plattform utan föregående skriftligt medgivande från operatörerna.

11.3 LeoVegas Mobile Gaming Group är ägare och rättmätig licensinnehavare av alla immateriella rättigheter till teknik, programvara och affärssystem på denna webbplats.

11.4 Webbplatsens struktur och innehåll (inklusive men inte begränsat till text, grafik, kod, filer och länkar) är föremål för immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till upphovsrätt © och databasrättigheter som tillhör LeoVegas Mobile Gaming Group. Upphovsrätten till denna webbplats, inklusive all text, grafik, kod, filer och länkar, ägs av LeoVegas Mobile Gaming Group och webbplatsen får inte reproduceras, överföras eller lagras helt eller delvis utan Operatörens föregående skriftliga medgivande. Din registrering på och användning av vårt system ger inte någon rätt till de immateriella rättigheter som finns i systemet.

11.5 Du samtycker till att inte använda någon automatisk eller manuell enhet för att övervaka GoGoCasino-webbplatsen eller något innehåll på den. All obehörig användning eller reproduktion kan leda till att Operatören vidtar rättsliga åtgärder.

12. Gällande lag och lösning av tvister

12.1 Operatören är ett företag baserat i Republiken Malta. Avtalsförhållandet mellan dig och Operatören regleras av dessa villkor och ska tolkas i enlighet med Sveriges lagar och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av dessa villkor och/eller din användning av webbplatsen eller spelen, ska omfattas av de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

12.2 Du har även rätt att få en potentiell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. För att få tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

12.3 För att underlätta lösning av tvister till följd av gränsöverskridande e-handel har EU-kommissionen även inrättat en online-plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du når plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

13. Avskiljbarhet

Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, ska de återstående delarna av dessa villkor förbli i full kraft om inte strykningen av en sådan ogiltig del resulterar i en väsentlig förändring av en parts rättigheter eller skyldigheter.

14. Fullständigt avtal och tillåtlighet

14.1 Operatören förbehåller sig rätten att tilldela eller på annat sätt lagligt överföra eventuella rättigheter eller skyldigheter som uppstår i enlighet med dessa villkor. Du kommer inte att ha rätt att tilldela eller på annat sätt överföra några rättigheter eller skyldigheter som uppstår enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från Operatören.

14.2 Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Operatören med avseende på webbplatsen och det ersätter varje tidigare eller samtida kommunikation och förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Operatören med avseende på webbplatsen.

Swish
Trustly
Stödlinjen
Spelinspektionen
18+

GoGoCasino.com drivs av Gazelle Co. Limited, ett bolag registrerat i Malta under organisationsnummer C101959 och registrerad adress Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street, Sliema, Malta, med telefonnummer +46 8 124 11 401.

Gazelle Co. Limited har tilldelats licens i Sverige av Spelinspektionen för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel under licensärende 23Si809 och är giltig till den 31 Oktober 2028. Spelinspektionen är den ansvariga licens- och tillsynsmyndighet av alla former av kommersiellt onlinespel i Sverige. Mer information finns på www.spelinspektionen.se

Spel kan vara beroendeframkallande. Spelberoende medföra många gånger sociala, hälsomässiga och ekonomiska problem för individen och dess närstående. Spela ansvarsfullt. Om du eller någon du känner är spelberoende och vill ha hjälp, ring Stödlinjen: 020 81 91 00

We're sorry!

Unfortunately, GoGoCasino isn't available in your country.